MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenjuPatient safety during perioperative treatment

Višnja Majerić Kogler

Kvaliteta i sigurnost u anesteziologiji najčešće se procjenjuje analizom perioperativnog mortaliteta te učestalošću javljanja ozbiljnih, vitalno ugrožavajućih komplikacija i incidenata. Identificirano je 108 kliničkih indikatora anesteziološke skrbi. Od toga 42% pokazatelja odnosi se na praćenje procesa liječenja, dok 57% procjenjuje čimbenike koji mogu utjecati na ishod liječenja te sigurnost i učinkovitost anesteziološkog liječenja. Klinička vrijednost oko 60% svih identificiranih indikataora potvrđena je temljem ekspertnih mišljenja. U 38% indikatora medicina temeljena na dokazima pokazala je visoku razinu dokaza, dok je u 62% razina dokaza bila niska. Specifičnost anestezioloških indikatora obuhvaća praćenje određenih aspekata – strukturu liječenja (preoperacijsko, anesteziološki postupak u užem smislu, poslijeoperacijsko liječenje) procese liječenja, ishod liječenja, te mjerenje kvalitete liječenja kao kontinuitet, učinkovitost i sigurnost liječenja. 

Ključne riječi:
anesteziologija; indikatori kvalitete zdravstvene skrbi; ishod liječenja; procjena ishoda; sigurnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Quality and safety in anaesthesia is usually monitored by analysis of perioperative mortality, morbidity and incidents. Of 108 available indicators of the quality of anaesthesia care, 42% are related to the treatment process monitoring and 57% are related to factors influencing treatment outcome, safety and effectiveness of patient care. To identify possible quality issues, most clinical indicators are used as part of interhospital comparison or professional peer-review processes. The validity of 60% of identified clinical indicators is based on expert opinion. Evidence-based medicine has shown high level of evidence for 38% of indicators and low level of evidence for 62% of indicators. Specific anaesthesiologic indicators include the treatment structure, such as perioperative treatment, anaesthesiologic procedure sensu stricto and postoperative treatment; treatment procedures; treatment outcomes; and treatment quality assessment based on the treatment continuity, effectiveness and safety. 

Key words:
anesthesiology; quality indicators, health care; outcome assessment; safety; treatment outcome