MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacijePatient safety, patient-centered care and World Health Organization programs

Jasna Mesarić, Antoinette Kaić-Rak

Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu imperativi su kvalitetne zdravstvene zaštite. Upitnici o bolesnikovu iskustvu i zadovoljstvu danas su standardizirani alati za procjenu i mjerenje kvalitete zdravstvene zaštite od korisnika, ali i od pružatelja zdravstvene skrbi. Bolesnikova sigurnost je višedimenzionalna pa razumijevanje, praćenje i razvoj sigurnosti zahtijeva različita mjerenja i podatke (kvantitativne i kvalitativne). U svijetu postoje brojne inicijative civilnih društava, organizacije i programi za poboljšanje bolesnikove sigurnosti i poimanja bolesnika u središtu. Svima njima zajednički su ciljevi izrade preporuka za učinkovito upravljanje zdravstvenim ustanovama, veću uključenost bolesnika u donošenje odluka na svim razinama sustava, te za razvoj kvalitete zdravstvene zaštite s jasnim odgovornostima i međusobnim izvješćivanjem. 

Ključne riječi:
bolesnik u središtu; pokazatelji kvalitete zdravstvene skrbi; bolesnikova sigurnost; sudjelovanje bolesnika; sigurnost bolesnika; rukovođenje sigurnošću

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Patient safety and patient-centred care should have top priority in quality health care. Patient experience and patient satisfaction questionnaires are standardized tools for the assessment and measurement of health care quality. Due to a multidimensional nature of patient safety, various measurements and data (qualitative and quantitative) are needed for its understanding, follow-up and development. There are many different civil society initiatives, organisations and programs for improvement of patient safety and patient-centred care. The goals they have in common are development of recommendations for efficient management of healthcare facilities, inclusion of patients in decision making process at all health system levels and development of health care quality with distinct responsibilities and mutual reporting. 

Key words:
quality indicators, health care; patient-centered care; patient participation; safety; safety management