MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Bolesnik s kroničnom bolešću bubrega u ordinaciji liječnika obiteljske medicinePatient with chronic kidney disease in the family medicine physicians office

Dijana Ramić Severinac

Kronična bubrežna bolest (KBB) sve je veći javnozdravstveni problem zbog stalnoga porasta prevalencije kao posljedice starenja populacije i razvoja drugih kroničnih nezaraznih bolesti.1 Neprepoznana bolest dovodi do niza kardiovaskularnih problema, razvoja anemije i u konačnici završava zatajenjem bubrega, uz znatan porast troškova liječenja. Liječnici obiteljske medicine imaju aktivnu ulogu u prepoznavanju, liječenju i praćenju napredovanje KBB-a, komplikacija i stanja koji su dovela do bolesti. Neliječen ili neadekvatno liječen KBB dovodi do kraćeg trajanja i lošije kvalitete života.

Ključne riječi:
anemija; arterijska hipertenzija; glomerularna filtracija; kronična bubrežna bolest; kontrola čimbenika progresije bolesti; šećerna bolest; zatajenje bubrega

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

Chronic kidney disease (CKD) is a growing public health problem due to the steady increase in prevalence as a consequence of population aging and the development of chronic non-communicable diseases. An unrecognized CKD leads to a series of cardiovascular problems, the development of anemia and ultimately ends with kidney failure, with a significant increase in the cost of treatment. Family medicine physicians have an active role in recognizing, treatment of CKD and monitoring of the progression of the disease, complications and the underly-ing conditions that have preceeded the disease. Untreated or inadequately treated CKD leads to re-duced duration and poor quality of life.

Key words:
anemia; arterial hypertension; glomerular filtration; chronic kidney disease; disease progression factors control; diabetes; kidney failure