MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Bolesnici s dijabetesom i zaštita od aterotrombotičkih/tromboembolijskih događaja strategijom koja uključuje rivaroksabanDiabetics and protection against atherothrombotic/thromboembolic events with strategy that includes rivaroxaban

Karlo Golubić

Bolesnici s dijabetesom su posebno vulnerabilna skupina bolesnika kad je riječ o aterotrombotičkim komplikacijama aterosklerotičke bolesti. Nažalost, dijabetesu su često pridružena stanja koja potenciraju rizik za nastanak tih, kao i brojnih drugih komplikacija. U ovome članku govorimo o nekima od njih, s naglaskom na fibrilaciju atrija. Kod prevencije moždanog udara u takvih bolesnika s dijabetesom, također postoje brojni izazovi, poput pretilosti i liječenja osnovne bolesti, no i dalje među najznačajnijim izazovima perzistira izbor antikoagulacijskoga lijeka. Prilikom propisivanja istoga, kao i uvijek, važno je uzeti u obzir sve potencijalne prednosti koje lijek nudi i povrh prevencije moždanog udara, kao i rizik za nuspojave. Prema do sada učinjenim istraživanjima, rivaroksaban se pokazao učinkovitim, uz povoljan profil sigurnosti, uz koristi ne samo u bolesnika s dijabetesom i s fibrilacijom atrija, već i u pažljivo odabranih bolesnika s dijabetesom i aterosklerotičkom bolešću bez fibrilacije, u skladu sa smjernicama stručnih društava.

Ključne riječi:
dijabetes; infarkt miokarda; moždani udar, fibrilacija atrija; bolest perifernih arterija; rivaroksaban

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Patients with diabetes are a particularly vulnerable group of patients when it comes to atherothrombotic complications of atherosclerotic disease. Unfortunately, diabetes is often associated with conditions that potentiate the risk of these, as well as many other complications. In this article some of them are discussed, with an emphasis on atrial fibrillation. There is a number of challenges in preventing stroke in such patients with diabetes, such as obesity and treating the underlying disease. Yet, the choice of anticoagulant medication still persists among the most important challenges. When prescribing it is important to consider all the potential benefits that the drug offers in addition to stroke prevention, as well as the risk of side effects. According to research conducted so far, rivaroxaban has been shown to be effective with favorable safety profile, with benefits not only in patients with diabetes and atrial fibrillation, but also in carefully selected patients with diabetes and atherosclerotic disease without atrial fibrillation, in line with the scientific societies guidelines.

Key words:
diabetes; myocardial infarction; stroke; atrial fibrillation; peripheral artery disease; rivaroxaban