MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Kolumna  •  Mali leksikon povijesti medicine HR ENG

Boginje

Amir Muzur

Prije četrdeset godina posljednja europska epidemija velikih boginja zahvatila je, barem protumjerama, i Hrvatsku. Premda poznata već tisućama godina, i tragova ostavljenih na staroegipatskim mumijama, variola vera je osobitom žestinom harala u XVII. i XVIII. stoljeću, postavši noćnom morom puka i značajnim demografskim, socijalnim i ekonomskim čimbenikom. Cjepivo protiv variole bilo je znano na Dalekom Istoku odavna, a Europa ga je otkrila potkraj XVIII. stoljeća. Sustavnim procjepljivanjem i intenzivnom kampanjom u drugoj polovini XX. stoljeća, postigla se eradikacija ove bolesti u čitavome svijetu: pa ipak, njena sjena povremeno se iskrada iz laboratorija, podsjećajući da je ne možemo posve otpisati. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102