MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Pregledni članak  •  Medicinska informatika HR ENG

Blogovi u mediciniBlogs in medicine

Ivor Ković, Ileana Lulić

Poznati medicinski blogovi okupljaju izniman broj čitatelja, a diskusije potekle na njihovim stranicama nerijetko se objavljuju u uglednim novinama kao što su The New York Times, ili najcjenjenijim medicinskim znanstvenim časopisima poput British Medical Journala. Postoje različite vrste blogova o medicini i zdravlju koje pišu zdravstveni radnici, medicinski studenti, medicinski istraživači, zdravstvene institucije, ali i pacijenti. Njihove teme te stilovi pisanja uvelike se međusobno razlikuju. Pacijenti najčešće pišu o osobnom iskustvu bolesti, a blogovi zdravstvenih djelatnika mogu izgledati poput profesionalnih časopisa specijaliziranih za određene medicinske teme. Redovito čitanje ovih blogova, zbog njihove brzine obrade i predstavljanja novih informacija, u današnje je vrijeme apsolutna nužnost za svakoga tko želi ići ukorak s ubrzanim razvojem specifičnog medicinskog područja.

Ključne riječi:
autorstvo; elektroničko izdavaštvo; novinarstvo, medicina; internet

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

The best medical blogs have a large and loyal readership. Debates originating from these blogs often find their way to respectable newspapers like The New York Times or core scientific journals like the British Medical Journal. There are different sorts of blogs about health and medicine written by healthcare workers, medical students, researchers, medical institutions and patients. Their main topics and writing styles vary substantially. Patients mostly write about their experience, while medical doctors write blogs that resemble in content and style to specialized medical journals. It seems that anyone who wants to keep track of the developments in any medical area should be a regular reader of such blogs.

Key words:
authorship; electronic publishing; Internet; journalism, medical