MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Blagi spoznajni poremećajMild cognitive impairment

Nataša Klepac

Blagi spoznajni poremećaj (engl. mild cognitive impairment – MCI) klinički je entitet kojim se definira blagi poremećaj kognitivnih funkcija, koji ne zadovoljava kriterije demencije. Kognitivni se poremećaji mogu pojaviti u sklopu raznih stanja i gotovo su uvijek rani simptom demencije. Koncept MCI-ja danas označuje heterogeni klinički entitet unutar kojega se nalaze stanja koja su visokorizična za pojavu demencije. U svjetlu razvoja terapijskih strategija koje bi za krajnji cilj imale prevenciju nastanka demencije točno prepoznavanje MCI-ja visokorizičnog za razvoj demencije od neprocjenjive je važnosti. Upravo to objašnjava popularnost koncepta MCI-ja i njegovu široku primjenu u epidemiološkim, kliničkim i terapijskim studijama. U svrhu razvoja ciljane terapije i neuroprotektivnih strategija nužno je daljnje istraživanje MCI-ja i tako prevenciju razvoja demencija od mita pretvoriti u stvarnost. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; blagi spoznajni poremećaj; kognitivna rehabilitacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Mild cognitive impairment (MCI) was suggested as a nosological entity for people with mild cognitive impairment but no dementia. Cognitive complaints may be secondary to many underlying conditions, but they are almost a universal early symptom of dementia. Therefore, MCI is a heterogeneous clinical entity with multiple heterogeneous causes. MCI provides an opportunity for preventing dementia. The identification of a group of people with MCI who are at risk of developing dementia is of major economic importance, particularly if preventive strategies or therapeutic actions are to be undertaken. This explains the popularity of the MCI concept and its wide application in the epidemiological, clinical and therapeutic areas. Further understanding of MCI, its clinical subtypes, underlying neurobiology, related risk factors and rates of progression is needed for further development of the symptom-targeted therapies and neuroprotective interventions for cognitive decline. 

Key words:
Alzheimer disease; mild cognitive impairment; rehabilitation, dementia