English abstract: Click here.

Biološki lijekovi u spondiloartropatijama

Na temelju suvremenih spoznaja o ulozi čimbenika tumorske nekroze-a (TNF-a) u patogenezi ankilozantnog spondilitisa i psorijatičnog artritisa, razvijena je nova skupina lijekova (nazivaju se i biološkim lijekovima) koji inhibiraju aktivnost TNF-a. To su monoklonska protutijela infliksimab, adalimumab i golimumab, te antagonist receptora, etanercept. U ovom su trenutku u Hrvatskoj odobrena i na listi su HZZO-a sva četiri TNF-a antagonista: infliksimab (kimerično monoklonsko protutijelo), adalimumab i golimumab (humana monoklonska protutijela) i etanercept (solubilni p75 TNF-receptor). Randomizirana, placebom kontrolirana istraživanja pokazala su njihovu učinkovitost i sigurnost primjene, a nedavne metaanalize potvrđuju i njihovu superiornost u usporedbi s tradicionalnim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti (engl. disease modifying antirheumatic drugs – DMARD). Antagonisti TNF-a smanjuju simptome bolesti, usporavaju radiološku progresiju bolesti i poboljšavaju funkcionalni status i kakvoću života bolesnika oboljelih od psorijatičnog artritisa i ankilozantnog spondilitisa. 

Ključne riječi:
ankilozantni spondilitis, psorijatični artritis, TNF-a antagonisti


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 92/93