Biološki lijekovi u liječenju vulgarne psorijaze

Autor: Romana Čeović
Sažetak:

Velik napredak u razumijevanju imunopatogeneze psorijaze posljednjih desetljeća, kao i razvoj novih biotehnoloških metoda, omogućio je razvitak bioloških lijekova za liječenje psorijaze. Biološki lijekovi su protutijela i fuzijski proteini sintetizirani rekombinantnom DNK-tehnologijom, koji blokiraju specifične molekularne ciljeve. Predviđeni su za liječenje srednje teških do teških oblika kronične plakpsorijaze u bolesnika koji nisu reagirali (ili ne podnose, ili imaju kontraindikaciju) na najmanje dva različita sustavna lijeka, uključujući PUVA-terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat. Prije liječenja biološkim lijekovima sa sigurnošću treba isključiti aktivnu i latentnu tuberkulozu (TBC), druge teške infektivne bolesti, demijelinizirajuću bolest, malignom, kongestivnu srčanu bolest i trudnoću. Danas se u terapiji psorijaze primjenjuju dvije skupine bioloških lijekova: antagonisti TNF-α (adalimumab, etanercept i infliksimab) te antagonist IL 12/23 (ustekinumab). 

Ključne riječi:
biološki lijekovi; citokini; psorijaza

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS