MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Biološka terapija u liječenju bolesnika sa psorijazomBiologic therapy for the treatment of psoriasis

Damir Homolak, Nives Pondeljak, Nika Franceschi, Iva Dediol

Dolaskom bioloških lijekova u liječenju psorijatične bolesti započelo je novo razdoblje u razumijevanju bolesti. Biološki lijekovi inhibiraju pojedine citokine ključne u razvoju bolesti na čemu se zasniva njihova podjela. TNF-α inhibitori (etanercept, adalimumab, infliksimab, cetrolizumab-pegol), bili su temelj liječenja psorijaze i psorijatičnog artritisa, a danas znamo da im djelotvornost opada s vremenom liječenja. Ustekinumab je IL12/23 inhibitor, biološki lijek koji je bio standard sigurnosnoga profila u liječenju psorijaze. Noviji biološki lijekovi, iznimno brzoga početka djelovanja, jesu inhibitori IL-17, a uključuju sekukinumab, iksekizumab, brodalumab, bimekizumab. Najnovija skupina bioloških lijekova koji su podigli ljestvicu očekivanoga terapijskog uspjeha, jesu inhibitori IL-23: guselkumab, risankizumab, tildrakizumab i mirikizumab, s visokom učinkovitošću i dugotrajnošću uspjeha liječenja. Nadalje, revolucija u liječenju su i tzv., male molekule poput apremilasta. Pristup odabiru biološkoga lijeka za svakoga je bolesnika individualan, ovisi o obilježjima bolesti te njezinu utjecaju na kvalitetu života bolesnika.

Ključne riječi:
apremilast; biološki lijekovi; TNF-α inhibitori; IL23/12 inhibitor; IL-23 inhibitori; psorijaza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

The treatment of psoriasis underwent a revolution following the introduction of biologic therap. The classification of biologic agents is based on the targeted cytokines that are involved in the pathophysiology of psoriasis. TNF-α inhibitors (etanercept, adalimumab, infliximab, cetrolizumab pegol) were the cornerstone of psoriasis and psoriatic arthritis therapy, however, today we know their effectiveness declines with time. Ustekinumab, an IL12/23 inhibitor, was an exemplary model of a good safety profile of a biologic drug. Newer biologic drugs providing an extremely rapid onset of action are IL-17 inhibitors, including secukinumab, ixekizumab, brodalumab, and bimekizumab. The latest biologic drugs that have raised the bar of expected therapeutic effect are IL-23 inhibitors: guselkumab, risankizumab, tildrakizumab, mirikizumab, with high efficacy and long-term treatment success. Furthermore, small molecules such as apremilast are also included in the treatment of psoriasis. The approach to the choice of biological drug for each patient depends on severity of the disease and its impact on the patients’ quality of life.

Key words:
apremilast; biologic drugs; TNF-α inhibitors; IL12/23 inhibitor; IL-23 inhibitors; psoriasis