MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Autorski pregled  •  Palijativna medicina HR ENG

Bioetički aspekti palijativne medicineBioethical aspects of palliative care

Morana Brkljačić

Područje palijativne medicine mnogo je šire i dublje od puke simptomatologije terminalne i/ili teške kronične bolesti. Termin implicira holistički pristup bolesniku, što podrazumijeva ne samo fizičku dimenziju nego i psihološku, društvenu i duhovnu zaokupljenost. Opisujući bioetiku kao znanost koja treba razvijati svijest o potrebi racionalnog i opreznog odnosa prema biološkom i kulturnom razvoju, te ljudima pomoći u tome, njezin „otac“ Van Rensselaer Potter, biokemičar i kancerolog, htio je upozoriti da se etičke vrijednosti ne mogu odvajati od bioloških činjenica, pa je kroz bioetiku zagovarao stvaranje posebnih etika – etiku prirode, etiku stanovništva, etiku urbanog života, etiku starih ljudi – koje će voditi računa o biološkim vrijednostima i činjenicama. Upravo je u palijativnoj skrbi, skrbi za umiruće, svijest i etičnost današnjeg hrvatskog zdravstva na udaru propitivanja: jesmo li doista etični prema našim umirućima? 

Ključne riječi:
bioetika; hospicij; hospicijska skrb; palijativna skrb

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Palliative care is not only about managing symptoms. The term “palliative care” implies a holistic approach to the patient and includes not only physical, but also psychological, social and spiritual aspects of care. By describing bioethics as a science that aims at raising awareness of the need for rational and careful approach toward biological and cultural development and helping people to do so, the “father” of bioethics, Van Rensselaer Potter, biochemist and oncologist, wanted to draw attention to the fact that ethical values cannot be separated from biological facts. Therefore, by using bioethics, he advocated for the development of special ethics – the ethics of nature, ethics of population, ethics of urban life, ethics of old age – which would take into account biological values as well as facts. It is in palliative care, care for the dying, where awareness and ethics of Croatian health care today is being tested: is our approach to the dying truly ethical? 

Key words:
bioethics; hospice care; hospices; palliative care