English abstract: Click here.

Bioetički aspekti palijativne medicine

Područje palijativne medicine mnogo je šire i dublje od puke simptomatologije terminalne i/ili teške kronične bolesti. Termin implicira holistički pristup bolesniku, što podrazumijeva ne samo fizičku dimenziju nego i psihološku, društvenu i duhovnu zaokupljenost. Opisujući bioetiku kao znanost koja treba razvijati svijest o potrebi racionalnog i opreznog odnosa prema biološkom i kulturnom razvoju, te ljudima pomoći u tome, njezin „otac“ Van Rensselaer Potter, biokemičar i kancerolog, htio je upozoriti da se etičke vrijednosti ne mogu odvajati od bioloških činjenica, pa je kroz bioetiku zagovarao stvaranje posebnih etika – etiku prirode, etiku stanovništva, etiku urbanog života, etiku starih ljudi – koje će voditi računa o biološkim vrijednostima i činjenicama. Upravo je u palijativnoj skrbi, skrbi za umiruće, svijest i etičnost današnjeg hrvatskog zdravstva na udaru propitivanja: jesmo li doista etični prema našim umirućima? 

Ključne riječi:
bioetika; hospicij; hospicijska skrb; palijativna skrb


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 83