MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Bihevioralni i psihički simptomi demencije (BPSD)Behavioral and psychological symptoms of dementia

Igor Filipčić

Bihevioralni i psihički simptomi (simptomi promijenjenoga ponašanja, engl. behavioral and psychological symptoms of dementia – BPSD) često se pojavljuju u bolesnika oboljelih od demencija i u bolesnika oboljelih od demencije u komorbiditetu s Parkinsonovom bolešću. Učestalost BPSD-a je oko 80% i može se pojaviti u bilo kojoj fazi bolesti. Poremećaj obilježavaju nekognitivni simptomi od kojih dominiraju poremećaji raspoloženja, apatija ili depresija, poremećaji percepcije i mišljenja, psihotični poremećaji te agitacija i razne vrste agresivnog ponašanja. Psihotične epizode obilježavaju deluzije, halucinacije, paranoidne i sumahnite ideje. Liječenje BPSD-a provodi se kombinacijom nefarmakoloških i farmakoloških intervencija. Terapija prvog izbora su nefarmakološke metode, bihevioralno-socijalni pristup koji obuhvaća nadzor educiranog osoblja uz poticanje društvenih aktivnosti i socijalnih kontakata. Psihofarmakološko se liječenje provodi antipsihoticima, antidepresivima, anksioliticima i lijekovima iz drugih skupina. Osnova farmakološkog liječenja je vrlo oprezan početak uz minimalne doze te postupnu titraciju. Cilj liječenja BPSD-a jest postići ravnotežu između nuspojava i učinkovitosti farmakoterapije te brojnim socijalnim aktivnostima i bihevioralnom terapijom poboljšati suradljivost i kakvoću života bolesnika. 

Ključne riječi:
bihevioralni i psihički simptomi; BPSD; demencija; nefarmakološke i farmakološke metode liječenja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Psychological and altered behavioural symptoms often occur in patients with dementia. This syndrome develops also in patients with Parkinson’s disease, which often coincides with dementia. The incidence of behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) in patients with dementia reaches about 80% and can occur at any stage of the disease. The disorder is marked by non-cognitive symptoms dominated by mood disorders, mostly apathy or depression, perception and cognitive disorders, psychotic disorders with agitation and various types of aggressive behaviour. Psychotic reactions are characterized by delusions, hallucinations and paranoid ideas. The BPSD is treated with a combination of pharmacotherapy and behavioural social approach, along with supervision and encouragement of numerous social activities. The main principle in psychopharmacological treatment is to start with minimal doses and slowly up-titrate the dose. By combining social activities with good and efficacious pharmacotherapy with minimum side effects, the quality of life of demented patients can be improved. 

Key words:
behavioral symptoms; dementia; drug therapy; therapy