MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Autorski pregled  •  Obiteljska medicina HR ENG

Balintova metoda u liječenju psihosomatskih bolesnika u obiteljskoj mediciniBalint method in treatment of psychosomatic patients in family practice

Stanka Stojanović Špehar, Suzana Kumbrija, Sanja Blažeković Milaković

Procjenjuje se da 20-50% bolesnika koji se obraćaju za pomoć liječniku opće/obiteljske medicine pati od nekog psihosocijalnog poremećaja za čije rješavanje biomedicinski orijentirana naobrazba ne poučava u dovoljnoj mjeri. Zadovoljstvo bolesnika najvećim je dijelom vezano uz s vremenom uspostavljen trajno učinkovit odnos s liječnikom, što nije uvijek jednostavno postići, osobito u okolnostima pojačanih emocionalnih naboja i velikog broja bolesnika koji se u jednom danu liječniku obraćaju za pomoć. Glavna intencija rada u Balintovim grupama sastoji se u tome da liječnik-praktičar proživi doživljaje svojih bolesnika u grupi s kolegama liječnicima i da uz ostale članove grupe što manje upada u zamke transfera i kontratransfera. U zaštićenom ozračju Balintove grupe liječnik izgrađuje i stječe samopouzdanje, sigurnost, mirnoću, te postiže unutrašnji mir u radu s bolesnicima, čak i u konfrontaciji s najtežim slučajevima u praksi obiteljske medicine. Rad u Balintovoj grupi predstavlja učenje kroz doživljavanje, čime se stječe uvid u odnose bolesnik-liječnik i zato postaje modelom odnosa upotrebljivog u praksi. 

Ključne riječi:
Balintova grupa; obiteljska medicina; psihoanalitička terapija; psihofiziološki poremećaji; psihosomatska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Estimates are that 20-50% of patients who visit a family physician or general practitioner suffer from some sort of psychosocial disorder. Practitioners, however, do not have enough knowledge to manage such patients. Patient satisfaction mostly depends on a stable and effective relationship with the practitioner. Such a relationship is not easy to develop, especially in emotionally charged circumstances and a situation where a doctor has to see a large number of patients every day. The main intention of Balint groups is to allow practitioners to work through their practice experience in the group of peers and avoid as much as possible falling into the traps of transfer and contra-transfer. In a protective environment of Balint group, practitioners develop and gain self-confidence, self-assurance, calmness and inner peace in working with patients, even when confronted with the most difficult cases. Work in Balint group is based on learning through experience. Thus, practitioners gain insight in patient-doctor relationships and develop a relationship model applicable in practice. 

Key words:
Balint group; family medicine; psychoanalytic therapy; psychophysiological disorders; psychosomatic medicine