MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Autizam, shizofrenija i gen Shank3

Genetičke studije su pokazale da su za razvoj različitih psihijatrijskih bolesti odgovorni isti geni. Međutim, još uvijek nije jasno kako različite mutacije istog gena pridonose razvoju različitih bolesti. Rješenju ovog problema pridonosi istraživanje koje je provedeno manipuliranjem gena Shank3 koji kodira protein koji se nalazi u sinapsama neurona gdje pomaže pravilnu organizaciju stotina drugih proteina koji se nalaze na postsinaptičkoj membrani neurona, a koji su potrebni za koordinaciju odgovora stanice na signal iz presinaptičkog neurona. U pokusima su upotrijebljene dvije skupine miševa s različitim mutacijama gena Shank3.

Jedna je mutacija povezana s razvojem poremećaja iz autističnog spektra (PAS), a druga s razvojem shizofrenije. S obzirom na ponašanje obje su linije miševa pokazivale neke sličnosti, npr. jaku tjeskobu. Međutim, miševi s PAS-mutacijom InsG3680 (uzrokuje potpuni gubitak proteina), iskazivali su veoma jako nagonsko ponašanje koje se ispoljavalo prekomjernim timarenjem, a koje je inače veoma rijetko u miševa sa shizofrenija-mutacijom. Nadalje, miševi s PAS-povezanom mutacijom imali su defekt u prijenosu signala u sinapsama striatuma u periodu dojenja i smanjenu juvenilnu socijalnu interakciju koja se podudarala s ranom pojavom simptoma PAS-a. S druge strane, miševi sa shizofrenijom- povezanom mutacijom, R1117X (uslijed koje nastaje skraćeni protein), pokazivali su potpun sinaptički defekt u prefrontalnom korteksu i dominantno socijalno ponašanje (očitovalo se kao ekstremno nasilno odgrizanje brkova i dlake na licu genetički zdravih miševa). U ovih je miševa rano razdoblje života bilo normalno. Promjene su se počele očitovati tek u odrasloj dobi. U ovom je slučaju moguće da su za pojedine uloge odgovorni različiti dijelovi proteina (uključujući i dio koji manjka u shizofreniji-povezanoj mutaciji).

Međutim, iz oba je primjera vidljivo da su mutacije poremetile prijenos živčanih signala na različite načine. Ovi podaci pokazuju da različiti aleli istog gena mogu uzrokovati različit fenotip, što bi se moglo iskoristiti u liječenju bolesnika.