MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Atraumatski restorativni tretman – ARTAtraumatic restorative treatment

Ivana Čuković-Bagić, Drvarić Iva

Atraumatski restorativni tretman (ART – atraumatic restorative treatment) razvio se sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća kao javnozdravstveni program namijenjen oralnom zdravlju populacije ekonomski nerazvijenih zemalja. ART je minimalno invazivna tehnika koja se temelji na ručnoj ekskavaciji karijesa, a kao materijal izbora za ispune koristi se staklenoionomerni cement (SIC). Za razliku od konvencionalne preparacije kaviteta, pri ART tehnici kariozno se tkivo uklanja bez primjene rotirajućih instrumenata i bez potrebe za anestezijom. Djeca ovu tehniku vrlo dobro prihvaćaju, kao i anksiozni i nekooperativni bolesnici, bez obzira na to pripadali populaciji zemalja u razvoju ili razvijenih zemalja

Ključne riječi:
djeca; staklenoionomerni cement; stomatološka zaštita; zubni karijes

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

Atraumatic restorative treatment (ART) was developed in the mid-1980’s as a public health program intended for oral health of the population in economically developing countries. ART is a minimally invasive technique based on hand excavation of caries, and glass ionomer cement (GIC) is considered a filling material of choice. As opposed to conventional cavity preparation, ART technique removes caries without the use of rotating instruments and need for anaesthesia. Therefore, this technique is well accepted by children and especially by anxious and non-cooperative patients in both developed and developing countries.

Key words:
child; dental care; dental caries; glass ionomer cements