"Atipične rane"


Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Slap, Zagreb
Godina izdanja: 2013.
Format: 176 x 250 mm; uvez: tvrdi
Opseg: 349 stranica, 196 slika

 

 

U izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Naklade Slap tiskana je znanstvena monografija „Atipične rane“ urednika prof. dr. sc. Mirne Šitum i doc. dr. sc. Dubravka Huljeva. Svečana promocija održana je 29. studenog 2013. u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u nazočnosti brojnih uglednih gostiju i uzvanika. Knjigu su predstavili akademici Zvonko Kusić, Marko Pećina i Ivan Prpić te profesori Branka Marinović i Krunoslav Matešić.

Većina rana na koži, bilo da se radi o akutnim ili kroničnim, izaziva zabrinutost bolesnika, ali često zahtijevaju samo jednostavnije dijagnostičke procedure i terapijske postupke te su očekivani tijek i rezultat liječenja povoljni za bolesnika. No kad se radi o atipičnim ranama, onda su pred bolesnikom i liječnikom uglavnom dugotrajan dijagnostički postupak i često neizvjestan terapijski ishod. Upravo je zbog tih razloga kod velikog broja bolesnika potreban interdisciplinarni pristup liječnika više specijalnosti te velika suradnja i strpljivost bolesnika. Većina bolesnika s atipičnom ranom počinje liječenje kod svog liječnika obiteljske medicine, koji manje vremena provodi u dijagnostici, a više u pokušajima pružanja raznolike, manje- više neuspješne lokalne terapije. Potom bolesnik najčešće biva upućen dermatologu, koji dijagnostičkim postupcima pokušava ući u etiopatogenetske mehanizme nastanka atipične rane, pri čemu je bolesnik podvrgnut konzilijarnim pregledima kirurga, internista, infektologa, kliničkog imunologa, psihijatra, kliničkoga psihologa… Pritom bolesnik mora biti vrlo strpljiv do postavljanja dijagnoze. No ni tada nije kraj. Kod atipičnih rana ne očekuje se brzo izlječenje jer su često posljedica autoimunih zbivanja. Stoga dugotrajno skromni rezultati liječenja mogu imati loš psihološki učinak na bolesnika i smanjuju kvalitetu njegovog života, a kod liječnika potiču modificiranje terapije.

Kronične rane predstavljaju sve veći problem, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. U ovom trenutku se pretpostavlja da 1% ljudi ima, ili će imati, neku kroničnu ranu tijekom života, a postoji tendencija porasta s obzirom na produljenje životnog vijeka i povećanje broja starijih osoba u populaciji, kao i povećanu učestalost određenih bolesti, kao što su šećerna i imunološke bolesti. Od svih kroničnih rana oko 5% otpada na atipične. Iako je postotak relativno mali, predstavljaju izuzetan problem jer je ponekad izuzetno teško postaviti točnu dijagnozu te su povezane s dugotrajnim, skupim i neizvjesnim liječenjem. Problem je i činjenica da liječnici najčešće nisu upoznati sa svim entitetima koji mogu dovesti do kronične rane, kao i dijagnostičkim i terapeutskim algoritmima za te entitete. Upravo je to, uz činjenicu da dosad u svijetu nije postojala knjiga koja bi obrađivala tu problematiku, bio razlog da autori sažmu sva znanja u toj problematici i prezentiraju je na jednome mjestu te olakšaju snalaženje u tom segmentu medicine i omoguće svim liječnicima adekvatno zbrinjavanje i tih, dosad često marginaliziranih, bolesnika.

Monografija „Atipične rane“ podijeljena je u nekoliko cjelina. U uvodnom se dijelu opisuje podjela kroničnih rana i algoritam diferencijalno- dijagnostičkih postupaka te patofiziologija cijeljenja rane. U drugom dijelu opisuju se svi poznati entiteti nastanka atipične rane, odnosno sve bolesti i stanja koji mogu rezultirati nastankom rane. Entiteti su grupirani u cjeline prema etiologiji i patogenezi pa se opisuju autoimune bolesti, zarazne bolesti, vaskulitisi i vaskulopatije, metaboličke bolesti, maligne bolesti, vanjski uzroci, rane kao posljedica reakcije na lijekove i ostale bolesti. Ukupno je opisano 67 bolesti i stanja kod kojih se mogu razviti kronične rane svrstane u atipične. Za svaku bolest opisani su etiopatogeneza, patofiziologija, klinička slika, dijagnostički postupci, liječenje i komplikacije, a sve je upotpunjeno velikim brojem fotografija kao i opsežnim literaturnim podacima te vlastitim dugogodišnjim kliničkim iskustvom i zapažanjima. Zadnji dio knjige rezerviran je za potporne metode liječenja; autori detaljno opisuju modalitete suportivnog liječenja atipičnih rana, od suvremenih pokrivala za rane, debridmana, terapije negativnim tlakom, hiperbarične oksigenoterapije i kompresijske terapije do njege kože u okolini rane. Autori tekstova su eminentni stručnjaci iz tog područja iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, koji na stručan, a ujedno i razumljiv i pristupačan način, detaljno obrađuju navedenu tematiku i potkrepljuju je brojnim fotografijama iz vlastitoga dugogodišnjeg rada. Monografija sjedinjuje aktualne teorije o nastanku atipičnih rana kod gotovo svih poznatih bolesti unutar kojih se one mogu pojaviti. Osim toga, bogatom fotodokumentacijom monografija ističe velika osobna iskustva autora s atipičnim ranama te nudi aktualne smjernice u njihovom liječenju.

Vrlo je malo specijalnosti unutar medicine koje se u tijeku rada ne susretnu bar s jednim oblikom atipične rane te će mnogim kolegama publikacija olakšati svakodnevni rad s bolesnicima čije je zdravlje ozbiljno narušeno postojanjem atipične rane.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108