MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj mediciniArterial hypertension in family medicine

Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang, Biserka Bergman Marković

Arterijska hipertenzija treći je razlog posjeta bolesnika ordinaciji obiteljskoga liječnika i važan je neovisni čimbenik rizika za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti. Postoje smjernice međunarodnih i nacionalnih stručnih društava za dijagnosticiranje i liječenje hipertenzije, kao i praćenje bolesnika, čija bi primjena trebala olakšati rad liječnika obiteljske medicine u svakodnevnomu zbrinjavanju oboljelih. Unatoč njihovoj dostupnosti, kao i dostupnosti svih skupina antihipertenziva, postizanje ciljnih vrijednosti arterijskoga tlaka u bolesnika nije zadovoljavajuće. Važno je pitanje mogućnosti implementacije smjernica u svakodnevnomu radu, stoga one moraju biti praktične i primjenjive. S obzirom na to da su liječnici obiteljske medicine liječnici prvoga kontakta, koji zbrinjavaju i prate većinu oboljelih od arterijske hipertenzije, potrebno je iskoristiti i njihovo veliko iskustvo uključivanjem u izradbu smjernica, kako bi bile prilagođene specifičnostima rada u obiteljskoj medicini i kako bi se postigao bolji uspjeh liječenja.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; obiteljska medicina; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

 Hypertension is the third cause of patient visits to a family physician and is an important independent risk factor for cardiovascular disease. Use of international and national expert guidelines for diagnosing and treating hypertension as well as monitoring of patients should facilitate the work of family medicine practitioners in the daily care of the patients. Despite their availability, as well as the availability of all groups of antihypertensive medications, achieving target arterial blood pressure values is not satisfactory. As the possibility of implementing the guidelines in everyday work is an important issue, they must be practical and applicable. Since family medicine doctors are the first contact physicians who care for and monitor most people with arterial hypertension, their extensive experience should be utilized by including them in in creating guidelines, in order to tailor the guidelines to the specifics of family medicine work and to achieve better success of the treatment. 

Key words:
arterial hypertension; family medicine; guidelines