MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj mediciniArterial hypertension in family medicine

Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Davorka Vrdoljak, Dragica Ivezić Lalić, Jasna Vučak, Bojan Jelaković

Koncept smjernica prema 4. izvješću europskog zajedničkog komiteta za prevenciju, dijagnostiku, praćenje i liječenje arterijske hipertenzije iz 2007. godine približava se specifičnostima rada liječnika obiteljske medicine (LOM), kojima je bit djelovanja sveobuhvatna briga o zdravlju čovjeka. Tim smjernicama LOM dobiva instrument koji mu može znatno pomoći u svakodnevnom radu. U primarnoj prevenciji kod osoba koje nemaju utvrđenu kardiovaskularnu bolest (KVB), putem tablice SCORE (Systematic Coronary Risc Evaluation) određuje se ukupni kardiovaskularni rizik, ukazujući na interakciju čimbenika rizika za KVB u organizmu. Rizični čimbenici koliko god bili neovisni, interakcijom stvaraju ukupni rizik puno veći od pukog zbroja pojedinačnih rizika. U sekundarnoj prevenciji kod osoba s utvrđenim KVB-om, i kod osoba sa šećernom bolesti, metaboličkom bolesti kao i kroničnom bubrežnom bolesti, pristup liječenju je bitno drugačiji. Dijagnoza, liječenje i praćenje bolesnika s arterijskom hipertenzijom (AH) veliki je izazov u svakodnevnom radu LOM-a. Iako je način zbrinjavanja AH-a zadan smjernicama, različite su mogućnosti u načinu liječenja. 

Ključne riječi:
čimbenici rizika; hipertenzija; kardiovaskularna bolest; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

The concept of the fourth European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice issued in 2007 incorporates the specific aspects of general practitioners’ (GPs) holistic approach to patients with cardiovascular diseases (CVD). The guidelines have provided GPs with a useful instrument in their everyday practice. In primary prevention, GPs may use Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) table to determine the overall cardiovascular risk resulting from the interaction among independent CVD risk factors in a patient. Due to the interaction, the total CVD risk is higher than the sum of individual CVD risk factors. In secondary prevention in patients with established CVD, diabetes mellitus, metabolic disease or chronic kidney disease, the approach to treatment is quite different. Diagnosis, treatment, and management of patients with arterial hypertension are important challenges in everyday primary care practice. Although the management of arterial hypertension is well defined by the guidelines, the treatment possibilities vary. 

Key words:
cardiovascular disease; family practice; hypertension; risk factors