English abstract: Click here.

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

Koncept smjernica prema 4. izvješću europskog zajedničkog komiteta za prevenciju, dijagnostiku, praćenje i liječenje arterijske hipertenzije iz 2007. godine približava se specifičnostima rada liječnika obiteljske medicine (LOM), kojima je bit djelovanja sveobuhvatna briga o zdravlju čovjeka. Tim smjernicama LOM dobiva instrument koji mu može znatno pomoći u svakodnevnom radu. U primarnoj prevenciji kod osoba koje nemaju utvrđenu kardiovaskularnu bolest (KVB), putem tablice SCORE (Systematic Coronary Risc Evaluation) određuje se ukupni kardiovaskularni rizik, ukazujući na interakciju čimbenika rizika za KVB u organizmu. Rizični čimbenici koliko god bili neovisni, interakcijom stvaraju ukupni rizik puno veći od pukog zbroja pojedinačnih rizika. U sekundarnoj prevenciji kod osoba s utvrđenim KVB-om, i kod osoba sa šećernom bolesti, metaboličkom bolesti kao i kroničnom bubrežnom bolesti, pristup liječenju je bitno drugačiji. Dijagnoza, liječenje i praćenje bolesnika s arterijskom hipertenzijom (AH) veliki je izazov u svakodnevnom radu LOM-a. Iako je način zbrinjavanja AH-a zadan smjernicama, različite su mogućnosti u načinu liječenja. 

Ključne riječi:
čimbenici rizika; hipertenzija; kardiovaskularna bolest; obiteljska medicina


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 87/88