MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Arterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijaliziHypertension in haemodialysis patients

Draško Pavlović, Krešimir Čala, Nikola Pavlović

Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika na hemodijalizi još je uvijek veliki stručni izazov za nefrologe. Prevalencija arterijske hipertenzije u dijaliznih bolesnika je velika, a posljedice, kardiovaskularne komplikacije česte. Kardiovaskularne komplikacije najčešći su uzrok povećanog mortaliteta i morbiditeta ovih bolesnika. I pored toga, još uvijek nije poznato koji je optimalni arterijski tlak u ovih bolesnika. Štoviše nejasno je i kada i kako je najbolje mjeriti arterijski tlak u bolesnika na hemodijalizi. Redovito se mjeri prije i nakon hemodijalize iako studije pokazuju kako je klinički značajnije kućno mjerenje, a posebno kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka. Također, nedostaju kontrolirane studije o antihipertenzivnoj terapiji u dijaliznih bolesnika, kao i o učinku nefarmakoloških mjera. 

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; hemodijaliza; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

The management of hypertension in haemodialysis patients is still a substantial professional challenge for nephrologists. The prevalence of hypertension in dialysis patients is very high and often accompanied by cardiovascular complications leading to increased mortality and morbidity in this patient population. We still do not know what would be optimal value of blood pressure in these patients. Blood pressure is regularly measured before and after haemodialysis, although studies show that blood pressure measurement at home, especially continuous blood pressure monitoring, is clinically more relevant. Furthermore, there are no randomized controlled trials of antihypertensive treatment in dialysis patients available, nor studies of non-pharmacological measures. 

Key words:
hypertension; renal dialysis; therapy