Apiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događaja

Autor: Mislav Vrsalović
Sažetak:

Tradicionalno, bolesnici s venskom tromboembolijskom bolešću (VTE) liječeni su heparinom uz uvođenje antagonista vitamina K (VKA). Ograničenja primjene VKA-e potrebna su za individualnu prilagodbu doze, interakcije s hranom i lijekovima te znatnu učestalost velikih krvarenja. U današnje vrijeme, sukladno važećim smjernicama, daje se prednost novim o vitaminu K neovisnim oralnim antikoagulantnim lijekovima (NOAK) u obveznom i produljenom liječenju VTE-a. Skupina NOAK-a obuhvaća izravne inhibitore čimbenika Xa (apiksaban, edoksaban, rivaroksaban) te izravni inhibitor čimbenika II (dabigatran). Inhibitori čimbenika Xa apiksaban i rivaroksaban, ne zahtijevaju inicijalno liječenje heparinom i time skraćuju vrijeme hospitalizacije, omogućuju ambulantno liječenje, odnosno liječenje u kućnim uvjetima, što uvelike reducira troškove zbrinjavanja bolesnika s VTE-om. Registracijsko istraživanje AMPLIFY pokazalo je da je apiksaban u liječenju akutnoga VTE-a neinferiorno konvencionalnoj terapiji uz znatno manje krvarenja (relativni rizik, RR 0,44). Nadalje, apiksaban u profilaktičkoj dozi (2,5 mg dvaput na dan) u produljenome liječenju tijekom 12 mjeseci praćenja, bio je učinkovitiji u prevenciji VTE-a i smrtnog ishoda u odnosu na placebo (RR 0,33), bez povećanoga rizika za veliko krvarenje. Apiksaban se pokazao neinferiornim niskomolekularnom heparinu u liječenju venskoga tromboembolizma povezanoga sa zloćudnom bolešću (istraživanje CARAVAGGIO), bez povećanoga rizika za velika krvarenja (omjer rizika 0,82).

Ključne riječi:
apiksaban; duboka venska tromboza; plućna embolija; venska tromboembolijska bolest

OGLAS