MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Antitrombocitno i antikoagulantno liječenje u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udaraAntithrombotic and anticoagulant therapy in primary and secondary stroke prevention

Branko Malojčić

Odluka o primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara (MU) antitrombocitnom ili antikoagulantnom terapijom ovisi o stupnjevima rizika za MU, odnosno somatsko ili intracerebralno krvarenje te o specifičnoj etiologiji MU-a. Danas dostupni antitrombocitni i antikoagulantni lijekovi, samostalno ili u kombinacijama, postižu znatnu redukciju rizika za MU i u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji. U primarnoj prevenciji MU-a acetilsalicilna kiselina (ASK) može se preporučiti ženama između 55 i 79 godina života ako ne postoji znatan rizik za gastrointestinalno krvarenje te osobama s visokim desetgodišnjim kardiovaskularnim rizikom. Bolesnici s nevalvularnom fibrilacijom atrija i CHA2DS2-VASc rezultatom 0 ne trebaju terapiju, oni s 1 mogu dobiti antitrombocitnu ili antikoagulantnu, a svima ostalima treba dati antikoagulantnu terapiju. Prepoznavanje etiologije MU-a, poput aterotromboembolije, disekcije vratnih arterija, tromboze venskih sinusa ili embolijskoga MU-a nepoznata ishodišta, omogućuje precizniji izbor terapije i njezinu veću učinkovitost.

Ključne riječi:
antitrombotici; antikoagulansi; moždani udar; primarna prevencija; sekundarna prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

The decision on primary and secondary prevention of stroke by antiplatelet or anticoagulant therapy depends on the degree of risk for stroke, a risk for somatic or intracerebral hemorrhage and the specific etiology of stroke. Antiplatelet and anticoagulant drugs available today, alone or in combination, achieve a substantial reduction in the risk for stroke in both primary and secondary prevention. In primary prevention of stroke, acetylsalicylic acid may be recommended for women between 55 and 79 years of age with no substantial risk of gastrointestinal bleeding, as well as to people with high 10-year cardiovascular risk. Patients with non-valvular atrial fibrillation and CHA2DS2-VASc score 0 do not require therapy. Patients with score 1 may receive antiplatelet or anticoagulant therapy. All other patients may be given anticoagulation therapy. Identifying the etiology of stroke, e.g. atherothromboembolism, dissection of neck arteries, venous sinus thrombosis or embolic stroke of unknown origin, allows for a more precise selection of therapy and its higher efficiency.

Key words:
anticoagulant agentss; antithrombotic agents; primary prevention; secondary prevention; stroke