MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Antitrombocitno i antikoagulantno liječenje – čimbenici rizika i mehanizam nastanka venske trombozeAntiplatelet and anticoagulant treatment – risk factors and mechanism of venous thrombosis

Silva Zupančić Šalek

Venska tromboza je multifaktorska i česta bolest, osobito u starijoj životnoj dobi. Poznati su brojni čimbenici rizika za razvoj tromboze, koji mogu biti stečeni i/ili nasljedni. Česti stečeni čimbenici rizika su trauma, kirurški zahvati, zloćudna bolest, imobilizacija, pretilost i drugo. Nasljedni čimbenici rizika su nasljedni manjak antitrombina, nasljedni manjak proteina C i S, mutacija čimbenika V Leiden, mutacija protrombina i drugi. Oni mijenjaju optjecaj krvi, aktiviraju endotel i sustav zgrušavanja. Poznati su i čimbenici rizika za razvoj ponavljajuće tromboze koja je osobito česta. Mehanizam početka stvaranja tromba još uvijek nije sasvim jasan. Mjesto nastanka tromboze uglavnom je sinus valvule dubokih vena, gdje je cirkulacija krvi usporena, dolazi do staze i hipoksije. Hipoksija i pridružena upala aktiviraju endotel i na njegovu se površinu vežu aktivirani trombociti i započinje aktivnost sustava zgrušavanja s krajnjim proizvodom, a to je tromb. Novi, ciljni antikoagulansi djeluju na pojedine dijelove kaskadnoga sustava zgrušavanja pa je osobito važno poznavanje mjesta djelovanja pojedinog lijeka. Detaljno poznavanje molekularne razine mehanizma nastanka tromboze omogućit će razvoj novih ciljnih lijekova.

Ključne riječi:
čimbenici rizika za vensku tromboemboliju; hemostaza; ponavljajuća venska tromboembolija; venska tromboembolija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Venous thrombosis is a multifactorial and common disease, especially in the elderly. A number of risk factors for thrombosis have been identified, both acquired and / or hereditary. Frequent acquired risk factors are trauma, surgery, malignancy, immobilization, obesity and more. Hereditary risk factors are inherited antithrombin deficiency, a hereditary deficiency of protein C and S, FVLeiden mutation, prothrombin mutation and others. They alter the flow of blood, activate endothelium and the coagulation system. Risk factors for the development of recurrent thrombosis, which is particularly common, are also recognized. The mechanism which triggers a thrombus formation is still not entirely clear. The most common site for the thrombus formation is a deep vein sinus valve, where the blood circulation is slowed, leading to the blood stasis and hypoxia. Hypoxia and associated inflammation activate endothelium. Activated platelets bind on its surface initiating the coagulation process, with the thrombus as a final product. Novel targeted anticoagulants act on certain parts of a cascade of coagulation. It is therefore particularly important to know the sites of action of a particular drug. Detailed knowledge of molecular-level mechanism of thrombosis will enable the development of new targeted drugs.

Key words:
hemostasis; recurrent venous thromboembolism; factors of venous thromboembolism; venous thromboembolism