MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Antitrombocitno i antikoagulacijsko liječenje kardiokirurških bolesnikaAntiplatelet and anticoagulant treatment of cardiac surgery patients

Mate Petričević, Davor Miličić, Bojan Biočina

Antiagregacijska i antikoagulacijska terapija temeljni su modaliteti liječenja kardiokirurških bolesnika. U posljednjih nekoliko godina došlo je do razvoja brojnih antiagregacijskih i antikoagulantnih lijekova koji prema uopćenom modelu redom ostvaruju jači antiagregacijski ili antikoagulacijski učinak, međutim pod cijenu višeg rizika za krvarenje. Upravljanje antiagregacijskom i antikoagulacijskom terapijom podrazumijeva finu ravnotežu između rizika za krvarenje i rizika za trombotična zbivanja. Problem fenomena tzv. rezistencije na starije antiagregacijske lijekove nadvladan je modernim potentnim antiagregacijskim lijekovima. Izazov u liječenju tih bolesnika bit će upravljanje rizikom za krvarenje. Novi oralni antikoagulantni lijekovi osiguravaju bolju kvalitetu života uz, prema dostupnim objavljenim istraživanjima, bolje rezultate prevencije trombotičnih komplikacija. Kvaliteta života nadopunjuje se i s ekonomskom dobrobiti jer se smanjuje broj ambulantnih kontrola i broj laboratorijskih pretraga. Izazov, međutim, jest antagoniziranje ostvarenog antikoagulacijskog učinka. Specifični antidoti razvijeni su za pojedine nove antikoagulantne kao npr. dabigatran, međutim konačno pitanje antagoniziranja ostalih novijih antikoagulanata nije do kraja riješeno, što iziskuje daljnja istraživanja.

Ključne riječi:
antiagregacijska terapija; antikoagulantna terapija; ishemijska zbivanja; kardiokirurgija; krvarenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Antiplatelet and anticoagulant therapy are the basic treatment modalities for patients undergoing cardiac surgery. In recent years, numerous antiplatelet and anticoagulant drugs have been developed. The common pattern of these newer antiplatelet and anticoagulant drugs is increased efficacy in achieving antiplatelet and anticoagulant effects but at the cost of a higher risk of bleeding. Management of antiplatelet and anticoagulant therapy involves a delicate balance between the risk of bleeding and the risk of thrombotic events. The issue with so called ,,resistance“ to older antiplatelet drugs has been overcome by newly developed potent antiplatelet drugs. The challenge in treating these patients will be managing the risk of bleeding. The new oral anticoagulant drugs provide a better quality of life with, according to the available published research, better prevention of thrombotic complications. In addition to better quality of life there is also economic benefit due to a reduced number of outpatient checkups as well as laboratory tests. A challenge remains in antagonizing the effects of novel anticoagulant drugs. Specific antidotes have been developed for some novel anticoagulant drugs, such as dabigatran. However, the question of antagonizing other novel anticoagulant drugs requires further research.

Key words:
anticoagulant agents; antiplatelet agents; bleeding; cardiac surgery; ischemia