English abstract: Click here.

Antikoagulacijska terapija u bolesnika s fibrilacijom atrija i kroničnom bubrežnom bolešću

Fibrilacija atrija (FA) i kronična bubrežna bolest (KBB) blisko su povezane kronične bolesti sa sličnim čimbenicima rizika, komorbiditetima i međusobnim dvosmjernim učinkom koji dovodi do toga da FA facilitira razvoj i progresiju KBB-a, a prevalencija i incidencija FA-e rastu sa smanjenjem bubrežne funkcije. Tromboembolijski događaji, moždani udar i smrt, učestaliji su u toj populaciji nego u bolesnika s FA-om bez KBB-a te je bitno pružiti adekvatnu zaštitu bolesnicima s povišenim rizikom. U terapiji u obzir dolazi varfarin te noviji direktni oralni antikoagulansi (DOAK). Varfarin pokazuje svojstva poticanja kalcifikacije velikih krvnih žila kao i pogoršanja KBB-a, a hipersaturacija varfarinom može dovesti do akutne bubrežne ozljede. Rivaroksaban u bolesnika s KBB-om pokazuje bolje očuvanje bubrežne funkcije nego varfarin te bolje ishode u obliku manje incidencije moždanog udara i tromboembolijskih događaja.

Ključne riječi:
fibrilacija atrija; kronična bubrežna bolest; rivaroksaban; varfarin


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 136/137