MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Cochrane sustavni pregled  •  Neurologija HR ENG

Antiepileptici u profilaksi konvulzija nakon kraniotomije

Incidencija konvulzija nakon supratentorijalne kraniotomije zbog netraumatskih uzroka iznosi 15-20%. Iako se najčešće javljaju tijekom prvih postoperativnih mjeseci, rizik nastanka konvulzija nakon takvih zahvata u idućih pet godina iznosi 3-92%. Postoperativne konvulzije mogu potaknuti razvoj epilepsije. Korištenje antiepileptičkih lijekova prije ili nakon kraniotomije istražuje se u mnogim randomiziranim kontroliranim istraživanjima (RCT). Ovo je obnovljeni sustavni pregledni članak iz 2018., a kojemu je cilj utvrditi učinkovitost i sigurnost profilaktičke primjene antiepileptičkih lijekova nakon kraniotomije.

Posljednje pretraživanje pet različitih elektroničnih baza podataka bilo je 29. studenog 2019. Ovim sustavnim preglednim člankom uključeni su ispitanici koji prethodno nisu imali epilepsiju, a kranitomija je učinjena zbog dijagnostičkih ili terapijskih razloga. U analizu je uključeno 10 istraživanja (1815 ispitanika), objavljenih između 1983. i 2015. Tri su uspoređivala jedan lijek (fenitoin) s placebom ili nikakvim liječenjem. Jedno istraživanje uspoređivalo je dva antiepileptika (fenitoin, karbamazepin) s nikakvim liječenjem, a jedno je uspoređivalo fenitoin i fenobrabital s nikakvim liječenjem. Od tih pet istraživanja dva su pokazala statistički značajniju učinkovitost antiepileptika u usporedbi s kontrolnim skupinama u liječenju ranog nastanka konvulzija. Usporedbe ostalih ishoda nisu bile značajno različite među skupinama. Niti jedno istraživanje koje je uspoređivalo dva lijeka, nije pokazalo statistički značajne razlike u liječenju ranog ili kasnog nastanka konvulzija.

Sveukupno je samo pet istraživanja prikazalo smrtnost. Jedno je prikazalo kako je skupina liječena karbamazepinom usporedno s grupom koja nije liječena imala značajno manje smrtnih slučajeva nakon 24 mjeseca, ali ne nakon šest mjeseci liječenja. Incidencija neželjenih nuspojava nije jasno prikazana u istraživanjima, međutim tri istraživanja nisu pokazala značajno više neželjenih nuspojava u skupini liječenih fenitoinom nego valporatom, placebom ili nikakvim liječenjem. Niti jedno istraživanje nije izvijestilo o ishodima koji se odnose na funkcionalne ishode kao što je invalidnost.

Zbog metodoloških problema i varijabilnosti u usporedbama provedenim u istraživanjima, dokazi su niske razine; pokazuju kako bi profilaktična primjena antiepileptičkih lijekova mogla biti učinkovita u sprečavanju ranog nastupa konvulzija, ali ne i kasnog. Sadašnji zaključci temelje se na istraživanjima loše metodologije. Potrebno je još istraživanja kako bi se mogle donijeti jasne preporuke.


Greenhalgh J, Weston J, Dundar Y, Nevitt SJ, Marson AG. Antiepileptic drugs as prophylaxis for postcraniotomy seizures. Cochrane Database Syst Rev 2020. April 28. CD007286