Anti-angiogena terapija u doba imunološke terapije za karcinom pluća nemalih stanica s histološkim nalazom adenokarcinoma

Autor: Marko Jakopović, Lela Bitar
Sažetak:

Karcinom pluća jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti, a u većini slučajeva dijagnosticiran je adenokarcinom. Metode liječenja ovise o stadiju bolesti, biološkim obilježjima tumora i općemu stanju bolesnika te uključuju kirurški zahvat, sustavno citostatsko liječenje, radioterapiju, ciljanu terapiju i imunoterapiju (inhibitore kontrolnih točaka). Nakon progresije bolesti na inhibitore kontrolnih točaka, liječenje se provodi kombinacijom docetaksela i anti-angiogene terapije nintedanibom. Nintedanib je trostruki angiokinazni inhibitor koji blokira kinaznu aktivnost receptora za vaskularni endotelni čimbenik rasta, receptora za trombocitni čimbenik rasta i receptora za fibroblastni čimbenik rasta. Podatci o sigurnosti i učinkovitosti primjene dobiveni su iz dvaju velikih kliničkih ispitivanja LUMELung- 1 i VARGADO, kojima je pokazano da liječenje nintedanibom i docetakselom nakon progresije na 1. liniju liječenja (kemoterapijom ili kombinacijom imunoterapije i kemoterapije) ima klinički bitnu učinkovitost te dobar sigurnosni profil u bolesnika s adenokarcinomom pluća.

Ključne riječi:
anti-angiogena terapija; imunoterapija; karcinom pluća; NSCLC

OGLAS