MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Sponzorirani članak  •  Onkologija HR ENG

Anti-angiogena terapija u doba imunološke terapije za karcinom pluća nemalih stanica s histološkim nalazom adenokarcinomaAnti-angiogenic therapy at the time of immunological therapy for lung cancer of non-small cells with histological findings of adenocarcinoma

Marko Jakopović, Lela Bitar

Karcinom pluća jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti, a u većini slučajeva dijagnosticiran je adenokarcinom. Metode liječenja ovise o stadiju bolesti, biološkim obilježjima tumora i općemu stanju bolesnika te uključuju kirurški zahvat, sustavno citostatsko liječenje, radioterapiju, ciljanu terapiju i imunoterapiju (inhibitore kontrolnih točaka). Nakon progresije bolesti na inhibitore kontrolnih točaka, liječenje se provodi kombinacijom docetaksela i anti-angiogene terapije nintedanibom. Nintedanib je trostruki angiokinazni inhibitor koji blokira kinaznu aktivnost receptora za vaskularni endotelni čimbenik rasta, receptora za trombocitni čimbenik rasta i receptora za fibroblastni čimbenik rasta. Podatci o sigurnosti i učinkovitosti primjene dobiveni su iz dvaju velikih kliničkih ispitivanja LUMELung- 1 i VARGADO, kojima je pokazano da liječenje nintedanibom i docetakselom nakon progresije na 1. liniju liječenja (kemoterapijom ili kombinacijom imunoterapije i kemoterapije) ima klinički bitnu učinkovitost te dobar sigurnosni profil u bolesnika s adenokarcinomom pluća.

Ključne riječi:
anti-angiogena terapija; imunoterapija; karcinom pluća; NSCLC

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Lung cancer is one of the most common malignancies, while most cases are diagnosed with adenocarcinoma. Treatment methods depend on the stage of the disease, the biological characteristics of the tumor and the general condition of the patient and include surgery, systemic cytostatic treatment, radiotherapy, targeted therapy and immunotherapy (checkpoint inhibitors). Following disease progression to checkpoint inhibitors treatment option is combination of docetaxel and nintedanib. Nintedanib is a triple angiokinase inhibitor that blocks the kinase activity of vascular endothelial growth factor receptor, platelet growth factor receptor and fibroblast growth factor receptor. Data on safety and efficacy were obtained in two large clinical trials, LUME-Lung-1 and VARGADO, which showed that treatment with nintedanib and docetaxel, after progression to line 1 treatment (chemotherapy or a combination of immunotherapy and chemotherapy), had clinically significant efficacy and good safety profile in patients with lung adenocarcinoma.

Key words:
immunotherapy; angiogenesis inhibitors; lung neoplasms; NSCLC