MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Anorexia nervosa – očne manifestacijeAnorexia nervosa and ophthalmic manifestation

Boško Stanišić, Sanja Debelec, Ana Meter, Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Tomislav Jukić

Anorexia nervosa je poremećaj prehrane koji rezultira drastičnim smanjenjem tjelesne mase i iskrivljenom slikom o vlastitome tijelu. Najugroženija životna dob je od 10 do 30 godina. Razlikuju se dva osnovna tipa anoreksije: restriktivni i prežderavajući (purgativni). Teorije o nastanku anoreksije su raznovrsne, no naglasak se stavlja prije svega na psihičke čimbenike. Osobe s anoreksijom gube na tjelesnoj masi izbjegavajući hranu, što je praćeno amenorejom, anemijom, poremećajem hormonalne ravnoteže, osteoporozom i drugim manifestacijama. Također, u tih se bolesnika pojavljuju i oftalmološke promjene. Dolazi do stanjenja sloja živčanih vlakana mrežnice i debljine koroideje te smanjene električne provodljivosti makule. Uz to, pojavljuju se i promjene na prednjemu segmentu oka, što rezultira smanjenjem sekrecije suza. Za dijagnostiku anoreksije nervoze postoje točni kriteriji koje je potrebno na vrijeme prepoznati te započeti adekvatno liječenje.

Ključne riječi:
anorexia nervosa; poremećaj hranjenja; oftalmičke manifestacije anoreksije; suho oko

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Anorexia nervosa is an eating disorder that results in a drastic reduction in body weight and a distorted image of one’s own body. It is most prevalent between 10 and 30 years of age. There are two basic types of anorexia: restrictive and irritating (purgative). Theories about the occurrence of anorexia are diverse, but the focus is primarily on psychological factors. People with anorexia lose their body weight by avoiding food, which is followed by amenorrhea, anemia, hormonal balance disorder and osteoporosis. Also, these patients have ophthalmological changes, primarily in terms of the retinal nerve layer thickness and choroidal thickness, with the reduction in the electrical activity of the macula. In addition, changes in the anterior segment of the eye appear primarily due to the reduction of tear secretion. To establish diagnosis of anorexia nervosa one must adhere to accepted criteria, and that would in consequence lead to adequate treatment. Aim of tretament must always be to avoid undesirable effects of anorexia nervosa.

Key words:
anorexia nervosa; dry eye; eating disorder; ophthalmic effects and anorexia