MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Sponzorirana reportaža  •  Javno zdravstvo HR ENG

Anketa Digital Doctor 2021. – Liječnici preopterećeni, ali optimistični

Cilj ankete Digital Doctor 2021. je prepoznati stav liječnikâ prema digitalnim tehnologijama, kako one utječu na njihov rad te koje komunikacijske kanale najčešće koriste u poslu. Kako su se liječnici osjećali u radnom okruženju, koji su njihovi problemi na poslu, rad na daljinu u medicini, promjene u liječenju bolesnika, stručni sastanci i izbor informacijskih kanala, sve te teme bile su obuhvaćene u 21 pitanju i poslane liječnicima, korisnicima aplikacije Mediately. Dobivena su 5782 odgovora, i to čini anketu jednom od najvećih na svijetu. Dvije trećine liječnika optimistično je po pitanju budućnosti, a jedan od razloga za optimizam mogao bi se skrivati u radu na daljinu.


 

Bilo je to veliko iznenađenje, čak i za njih: dvije trećine liječnika od njih gotovo 6000 koliko ih je sudjelovalo u anketi Digital Doctor 2021. optimistično je po pitanju budućnosti. To je bilo jedno od zanimljivih otkrića u velikoj anketi koju je aplikacija Mediately provela u osam europskih država: Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Italiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Čak i u državama s najvećim udjelom nezadovoljnih liječnika, većina ostaje optimistična.

 

Rezultate ankete predstavili su slovenska specijalistica ginekologije, perinatologije i opstetricije prof. dr. Nataša Tul Mandić (u sredini), gosp. Blaž Triglav, direktor i gđa. Lucija B. Petavs, glavna urednica aplikacije Mediately. Doprinos raspravi putem video linka dali su specijalist digitalne tehnologije u zdravstvu Victor Savevski i češki specijalist interne medicine prof. dr. Martin Haluzík 

Jednako zanimljive bile su i razlike među državama: bugarski i rumunjski liječnici su najoptimističniji (73%), ali kad se radi o pesimizmu, analiza ankete Digital Doctor 2021. pokazuje da prednjače hrvatski (42%) i slovenski liječnici (37%).

Rezultati ankete i podrobniji pogled i mišljenja o digitalnom i kliničkom postupanju liječnika bili su uživo predstavljeni na događaju Digital Doctor 2021. u Ljubljani. Komentatori su bili slovenska specijalistica ginekologije, perinatologije i opstetricije prof. dr. Nataša Tul Mandić, češki specijalist interne medicine prof. dr. Martin Haluzík i specijalist digitalne tehnologije u zdravstvu Victor Savevski, glavni direktor za inovacije u Humanitasu.

Uzrok nezadovoljstva - preopterećenost poslom

Od svih anketiranih liječnika, njih 43 posto bilo je nezadovoljno poslom, u usporedbi s 26 posto onih koji su bili zadovoljni pa ukupna negativna neto-promjena iznosi 17 posto. Značajni čimbenik koji pokreće nezadovoljstvo je preopterećenost poslom, što je po izboru 69 posto liječnika glavni problem u svim državama.

Nisam iznenađena što su slovenski liječnici pesimistični jer se nalazimo u dubokoj društvenoj krizi, ne samo u medicini. Zabrinuta sam za budućnost, nadam se da će nam proljeće donijeti kraj pandemije i novo olakšanje u svim pogledima jer sada smo u dubokoj krizi”, rekla je prof. dr. Nataša Tul Mandić u raspravi Digital Doctor 2021.

Kriza se”, rekla je, „jednako odražava u zdravstvu i medicini zbog preopterećenosti pandemijom i odljeva liječnika, medicinskih sestara, primalja i drugih djelatnika koji napuštaju državu zbog loše situacije."

Mislio sam da su Česi najpesimističniji ljudi na svijetu pa me ugodno iznenadilo kad sam vidio da su negdje u sredini. Međutim, imamo isti problem kao i drugi liječnici u Europi: preopterećeni smo pandemijom COVID-19”, rekao je prof. dr. Martin Haluzík te ustvrdio da je unatoč tome pandemija pomogla ubrzati razvoj telemedicine, barem u nekim institucijama.

Telemedicina tek u povojima

Doista, jedan od razloga za taj optimizam mogao bi se skrivati u radu na daljinu. Posljednje dvije godine za većinu su liječnika bile prisilni eksperiment potencijala telemedicine. Prema anketi, trećina svih liječnika – uključujući i slovenske – u prošloj je godini 10 posto pacijenata dijagnosticirala na daljinu. Italija je predvodnik: polovica talijanskih liječnika redovito postavlja dijagnoze na daljinu.

Većina, 54 posto liječnika, i u budućnosti će povećati komunikaciju s pacijentima na daljinu. Osim toga, države koje imaju više iskustva s telemedicinom najviše planiraju povećati upotrebu telemedicine i komunikacije na daljinu, posebice zbog vremena koje time mogu uštedjeti u prenatrpanom rasporedu.

U posljednje je dvije godine telemedicina više koristila bolesnicima nego liječnicima. Što se tiče kliničke kvalitete, pomogla je u raznim vidovima, ali što se tiče upotrebe u praksi, dok nismo racionalizirali proces telemedicine, liječnici su je rijetko upotrebljavali. Želimo li da stvarno djeluje, mora se sjediniti s kliničkom praksom. Telemedicina je postala temeljni dio tehnologije kada se dobro upravljalo pravnim i kliničkim vidovima,” rekao je Victor Savevski, stručnjak za digitalne tehnologije u zdravstvu.

Tul i Haluzík ne očekuju da će telemedicina ikada zamijeniti posjet liječniku ili pregled uživo, ali u nekim slučajevima postaje neizbježna za proces vođenja i liječenja pacijenata i nema povratka natrag.

Medicinske aplikacije - primarni izvor medicinskih informacija

Traženje vjerodostojnih i pouzdanih informacija nije lak posao ni za zdravstvene stručnjake. Prvi izbor za liječnike u anketi bile su mobilne medicinske aplikacije, slijedili su medicinski časopisi i internetske stranice liječničkih udruga. Uglavnom, nepristranost i pouzdanost bili su ključni čimbenici kod sva tri prva izbora.

Gotovo svi liječnici koji su sudjelovali u anketi koriste medicinske aplikacije za informacije o lijekovima i njihovom doziranju, ali često ih koriste i za postupke liječenja i dijagnosticiranja bolesnika pomoću algoritama.

Što se tiče učestalosti, koriste ih ne samo svakodnevno, već i više puta dnevno. Nešto više od polovice svih liječnika za pretraživanje medicinskih informacija svoje mobitele koristi jedanput do pet puta dnevno, a preostalih 42 posto više od pet puta dnevno. „Nekada nijednom, a nekada mnogo puta u danu,” odgovorio je dr. Haluzík na pitanje koliko puta dnevno koristi medicinske aplikacije. „Kod svake druge pacijentice, a kad se radi o trudnoći, kod svake pacijentice,” rekla je prof. dr. Nataša Tul Mandić.

O anketi Digital Doctor 2021.

Cilj ankete Digital Doctor 2021. je prepoznati stav liječnikâ prema digitalnim tehnologijama, kako one utječu na njihov rad te koje komunikacijske kanale najčešće koriste u poslu. Kako su se liječnici osjećali u  radnom okruženju, koji su njihovi problemi na poslu, rad na daljinu u medicini, promjene u liječenju bolesnika, stručni sastanci i izbor informacijskih kanala, sve te teme bile su obuhvaćene u 21 pitanju i poslane liječnicima, korisnicima aplikacije Mediately.

Dobivena su 5782 odgovora, i to čini anketu jednom od najvećih na svijetu:

  • oko 40 posto sudionika bilo je starijih, a 60 posto mlađih od 45 godina
  • muški i ženski sudionici bili su ravnomjerno raspoređeni
  • 36 posto sudionika bili su specijalizanti koji su završavali specijalizacije, a 63 posto specijalista
  • liječnika obiteljske medicine bilo je najviše, sudjelovalo ih je više od 700
  • ispitanici su bili dobro raspodijeljeni u svih osam država, s najvećim udjelom liječnika iz Italije, Rumunjske i Srbije.

O aplikaciji Mediately

Mediately je vodeće društvo u srednjoj i istočnoj Europi i Italiji koje razvija besplatne medicinske aplikacije za liječnike. Njegova medicinska aplikacija nudi sveukupan pregled registra lijekova, mnoštvo alata i klasifikacija bolesti kako bi pomogla i korisnicima ponudila podršku u procesu donošenja kliničkih odluka, kao i mogućnost akreditiranoga kontinuiranog medicinskog obrazovanja.

Aplikaciju dnevno koristi 160.000 liječnika i 200.000 drugih zdravstvenih djelatnika u Europi, što odražava kvalitetu i pouzdanost izvora informacija, nužne za najvišu razinu kvalitete liječenja pacijenata. Društvo posjeduje i certifikate ISO:13485 za medicinske uređaje. Mobilne aplikacije dostupne su u osam država: Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Italiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Rumunjskoj.