MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Anesteziološki pristup i terapija boli kod urološkog bolesnikaAnaesthetic considerations and postoperative analgesia in urological surgery

Eleonora Goluža, Marija Topalović Grković, Vilka Bekavac Mišak, Iva Bačak Kocman, Dinko Tonković, Mladen Perić

Kvaliteta anestezije i perioperacijskog liječenja u velikoj mjeri utječe na ishod liječenja u bolesnika podvrgnutih urološkim zahvatima koji mogu biti u rasponu od malih endoskopskih procedura do velikih rekonstrukcijskih zahvata. Potrebno je osigurati preoperacijsku procjenu i pripremu bolesnika s obzirom na pridružene komorbiditete, od čega su kod uroloških bolesnika najzastupljenije bolesti kardiovaskularnog i renalnog sustava. Odabir anesteziološke tehnike, perioperacijskog nadzora i liječenja bolesnika ovisi o vrsti urološkog zahvata i općem stanju bolesnika, odnosno pridruženim komorbiditetima. Pojedini zahvati, kao i položaj bolesnika tijekom zahvata, mogu dovesti do specifičnih patofizioloških promjena o kojima je potrebno voditi računa. Adekvatna postoperacijska analgezija jedan je od primarnih zadataka dobre kliničke prakse koja ne samo da poboljšava zadovoljstvo bolesnika nego i ishod liječenja. 

Ključne riječi:
anestezija; postoperativna analgezija; urologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Anaesthesia and the quality and level of perioperative treatment influence the outcome of urological surgery, varying in scale from a small endoscopic procedure to a large reconstructive surgical procedure. It is necessary to ensure preoperative assessment and preparation of the urologic patient for surgery, taking into account associated comorbidities, among which the most common are cardiovascular and renal diseases. The choice of anaesthesiologic technique, perioperative monitoring, and treatment of patients is made on the basis of the type of urologic procedure, general condition of the patient, and present comorbidities. Certain procedures, as well as the position of the patient during surgery, can lead to specific pathophysiological changes that should be taken into account by the attending anaesthesiologist. Adequate postoperative analgesia is one of the primary tasks in good clinical practice, contributing not only to patient satisfaction, but also to the treatment outcome. 

Key words:
anesthesia; postoperative analgesia; urology