MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolestiAnaemia of chronic kidney disease

Svjetlana Čala

Anemija je dio kronične bubrežne bolesti (KBB), prati gubitak tkiva bubrega i nemogućnost stvaranja dovoljne količine eritropoetina. Javlja se pri gubitku polovice glomerularne filtracije, a na početku liječenja dijalizom izražena je u dvije trećine bolesnika. U bolesnika s dijabetesom, kongestivnim zatajenjem srca i upalnim bolestima anemija je većeg stupnja od gubitka bubrežne funkcije. Anemija KBB liječi se uspješno analozima eritropoetina. Nestaju simptomi anemije, izbjegavaju se transfuzije, povećavaju fizičke i intelektualne sposobnosti, popravlja spolna funkcija. Kvaliteta života se značajno poveća pri porastu hemoglobina na 100 g/L. Dalje povećanje hemoglobina manje pridonosi poboljšanju kvalitete života. Nije dokazan pozitivan učinak korekcije anemije eritropoetinom na očuvanje bubrežne funkcije. Studije o utjecaju hemoglobina na smrtnost upozorile su na povećanje kardiovaskularnog rizika pri višim razinama hemoglobina postignutim eritropoetinom te je nova preporuka američke i europske agencije za lijekove da se sredstva koja stimuliraju eritropoezu primjenjuju u dozi koja će održavati hemoglobin u rasponu od 110 do 120 g/L za sve bolesnike s renalnom anemijom prije dijalize, na dijalizi i nakon transplantacije 

Ključne riječi:
anemija bubrežne bolesti, kronična bubrežna bolest, konačno zatajenje bubrega, eritropoetin, mortalitet, kvaliteta života

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Anaemia is a part of chronic kidney disease (CKD), it follows the loss of functional kidney tissue and inability to produce adequate amount of erythropoietin. Anaemia starts when half of glomerular filtration is lost. In patients with diabetes, congestive heart failure and inflammatory diseases, anaemia is disproportion ally more advanced than renal failure. Anaemia of CKD is successfully treated by erythropoietin analogs. With correction of haemoglobin symptoms of anaemia disappear, blood transfusions are avoided, physical performance increases, intellectual and sexual function is improved. Correction of haemoglobin to 100 g/L brings striking improvement in quality of life, but with further increase in haemoglobin improvement is less noticeable. Improvement in renal function with correction of anaemia by erythropoietin was not proven. Studies of the effect of anaemia correction by erythropoietin on mortality uniformly documented increased mortality with rise in haemoglobin, that prompted American and European medical agencies to recommend lower target haemoglobin levels (110 to 120 g/L) for predialysis, dialysis and transplanted patients treated by erythropoietin. 

Key words:
Anaemia of chronic kidney disease, chronic kidney disease, terminal renal failure, erythropoietin, mortality, quality of life