Anemija kronične bolesti

Autor: Inga Mandac Rogulj
Sažetak:

Anemija kronične bolesti (AKB) je vrsta anemije koja se pojavljuje u bolesnika s infekcijama, upalnim poremećajima i zloćudnim bolestima, a koja traje više od jedan mjesec ili dva mjeseca. S obzirom na to da se radi o anemiji u kojoj je neučinkovita eritropoeza zbog kroničnog upalnoga stanja u organizmu, nedavna su istraživanja pokazala da se takva anemija može naći i u bolesnika u jedinicama intenzivnoga liječenja, a povezana je i s debljinom i starenjem. Zasebni je entitet anemija kronične bubrežne bolesti. U liječenju anemije kronične bolesti važno je pravodobno prepoznati parametre i težinu anemije kako bi se odgovarajućim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom poboljšala kvaliteta života te skupine bolesnika.

Ključne riječi:
anemija kronične bolesti; dijagnoza; liječenje

OGLAS