MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Anemija kronične bolestiAnemia of chronic disease

Inga Mandac Rogulj

Anemija kronične bolesti (AKB) je vrsta anemije koja se pojavljuje u bolesnika s infekcijama, upalnim poremećajima i zloćudnim bolestima, a koja traje više od jedan mjesec ili dva mjeseca. S obzirom na to da se radi o anemiji u kojoj je neučinkovita eritropoeza zbog kroničnog upalnoga stanja u organizmu, nedavna su istraživanja pokazala da se takva anemija može naći i u bolesnika u jedinicama intenzivnoga liječenja, a povezana je i s debljinom i starenjem. Zasebni je entitet anemija kronične bubrežne bolesti. U liječenju anemije kronične bolesti važno je pravodobno prepoznati parametre i težinu anemije kako bi se odgovarajućim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom poboljšala kvaliteta života te skupine bolesnika.

Ključne riječi:
anemija kronične bolesti; dijagnoza; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

Anemia of chronic disease (ACB) is a type of anemia that occurs in patients with infectious diseases, autoimmune disorders and cancer. It lasts for more than a month or two months There is an ineffective erythropoesis due to chronic inflammatory condition, and recent studies have shown that this type of anemia can be found in patients in intensive care units, adipose patients and elderly. Anemia in chronic kidney failure is a separate entity. In the treatment of anemia of chronic disease it is important to timely recognize the parameters and severity of anemia and concommitant chronic disorder in order to provide better quality of life of this group of patients by appropriate treatment and multidisciplinary approach.

Key words:
anemia, chronic disease; diagnosis; treatment