Analiza zdravstveno-statističkih indikatora Bjelovarsko-bilogorske županije

Autor: Želimir Bertić, Gordana Kesić Valpotić
Sažetak:

Cilj rada je analizom podataka za Bjelovarsko-bilogorsku županiju dobiti uvid u vitalne statistike i demografske promjene te pomoću zdravstvenih indikatora identificirati vodeće breme bolesti u lokalnoj zajednici. Stanovništvo županije označavaju procesi starenja koji se iskazuju u razmjerno većem omjeru osoba starijih od 65 godina u odnosu na mlađe od 14 godina te povećanju prosječne starosti stanovništva. Također, više je umrlih u odnosu na rođene. Značajan pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva i indikator kvalitete perinatalne zaštite je smrtnost dojenčadi koja je od 2001. do 2018. g. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u padu. Analizom zdravstvenih indikatora može se zaključiti da kronične nezarazne bolesti najviše doprinose bremenu bolesti. Provođenjem preventivnih aktivnosti i promjenom životnih navika može se odgoditi početak bolesti, a pojedine se mogu i spriječiti. Potrebno je implementirati sveobuhvatnu strategiju prevencije s naglaskom na zdravo starenje i unaprjeđenje funkcioniranja izvaninstitucionalnih oblika pomoći starijima

Ključne riječi:
analiza; Bjelovarsko-bilogorska županija; demografske promjene; indikatori

OGLAS