MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Kirurgija HR ENG

Ambulantna kirurgija kože i potkožnoga tkivaOutpatient surgery of the skin and subcutaneous tissue

Anko Antabak, Ira Fabijanić, Željka Gajdek, Igor Jelaska

U Republici Hrvatskoj sve veći broj ustanova provodi ambulantno kirurško liječenje bolesnika. Ambulantna kirurgija obuhvaća niz terapijskih, dijagnostičkih i kozmetičkih postupaka čije trajanje, od upisa bolesnika do njegova otpusta, u pravilu nije dulje od šest sati. Dobroćudne, zloćudne i displastične promjene kože i potkožja najčešće su dijagnoze koje se liječe u sklopu tog modaliteta kirurgije. Temeljni kirurški postupci koji se primjenjuju uključuju inciziju, eksciziju, ekstirpaciju i biopsiju. Većina kožnih promjena dobroćudne je naravi, ali je od iznimne važnosti razlikovati ih od zloćudnih promjena poput melanoma, planocelularnoga i bazocelularnoga karcinoma. Indikacije za liječenje postavljaju uglavnom liječnici primarne zdravstvene zaštite, što rezultira velikim brojem zahvata bez adekvatne medicinske indikacije. Bilo bi poželjno da pacijent prethodno prođe specijalističku dermatološku obradu ili da se metode poput dermatoskopije uvedu i u ambulante liječnika obiteljske medicine.

Ključne riječi:
ambulantna kirurgija; koža; potkožje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

In Croatia, a growing number of institutions perform outpatient surgery. Outpatient surgery includes a number of therapeutic, diagnostic and cosmetic procedures and usually lasts no longer than six hours from the moment of the patient’s admission to discharge. Benign, malignant and dysplastic changes of the skin and subcutaneous tissues are the most common diagnoses treated in outpatient surgery. The main surgical procedures include incision, excision, extirpation and biopsy. Most skin changes are benign in nature, but it is extremely important to distinguish them from malignant lesions such as melanoma, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. The indications for treatment are set mainly by primary health care physicians (GP), resulting in a large number of procedures without adequate medical indications. It would be desirable that the patient receives a specialist’s dermatological procedure prior to the outpatient surgery admission, or to introduce methods such as dermoscopy in the GP’s office.

Key words:
ambulatory surgical procedures; skin; subcutaneous tissue