" role="alert" style="text-align: right;border-radius: 0 !important;"> English abstract: Click here.

Alzheimerova bolest – epidemiologija, dijagnosticiranje i standardno farmakološko liječenje

Autor: Ninoslav Mimica, Paola Presečki
Sažetak:
Alzheimerova je bolest neurodegenerativna bolest koja je neizlječiva i progresivna. Etiologija bolesti je heterogena, odnosno nedovoljno poznata, zbog čega postoji više hipoteza nastanka, a na nekima od njih se temelji današnje liječenje bolesnika. Iako je sadašnje liječenje oboljelih od Alzheimerove bolesti simptomatsko, ono je pokazalo znatne rezultate u usporavanju napredovanja bolesti te bi ga stoga trebalo učiniti pristupačnim oboljelima. S obzirom na to da ne postoji kauzalna terapija, oboljelima treba osigurati kvalitetne zdravstvene i socijalne usluge (psihogerijatrijski odjeli, dnevne bolnice, dnevni boravci, specijalizirani domovi, ustanove za palijativnu skrb, savjetovališta) te prepoznati ulogu njegovatelja koji svojom skrbi o oboljelom omogućuju očuvati ljudsko dostojanstvo. Oboljeli od Alzheimerove bolesti zahtijevaju veliko emocionalno i financijsko ulaganje te je potrebna edukacija stručnog osoblja kako bi se takvi bolesnici što ranije prepoznali, adekvatno liječili i što kvalitetnije zbrinuli. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; antidementivi; demencija; epidemiologija; farmakoterapija; liječenje; starenje

OGLAS