MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Alzheimerova bolest – epidemiologija, dijagnosticiranje i standardno farmakološko liječenjeAlzheimer’s disease – epidemiology, diagnosis and standard pharmacological treatment

Ninoslav Mimica, Paola Presečki

Alzheimerova je bolest neurodegenerativna bolest koja je neizlječiva i progresivna. Etiologija bolesti je heterogena, odnosno nedovoljno poznata, zbog čega postoji više hipoteza nastanka, a na nekima od njih se temelji današnje liječenje bolesnika. Iako je sadašnje liječenje oboljelih od Alzheimerove bolesti simptomatsko, ono je pokazalo znatne rezultate u usporavanju napredovanja bolesti te bi ga stoga trebalo učiniti pristupačnim oboljelima. S obzirom na to da ne postoji kauzalna terapija, oboljelima treba osigurati kvalitetne zdravstvene i socijalne usluge (psihogerijatrijski odjeli, dnevne bolnice, dnevni boravci, specijalizirani domovi, ustanove za palijativnu skrb, savjetovališta) te prepoznati ulogu njegovatelja koji svojom skrbi o oboljelom omogućuju očuvati ljudsko dostojanstvo. Oboljeli od Alzheimerove bolesti zahtijevaju veliko emocionalno i financijsko ulaganje te je potrebna edukacija stručnog osoblja kako bi se takvi bolesnici što ranije prepoznali, adekvatno liječili i što kvalitetnije zbrinuli. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; antidementivi; demencija; epidemiologija; farmakoterapija; liječenje; starenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease for which there is no cure. The heterogeneous and insufficiently understood aetiology of AD gives rise to numerous hypotheses of its development. Some of these most popular and believed hypotheses provide the basis for the standard pharmacological treatment. Although current pharmacological treatment of AD is symptomatic, it has achieved significant results in slowing down the deterioration of cognition and progression of the disease and should be available to all AD patients. Persons with dementia should have good quality care provided at psychogeriatric wards; day-care hospitals; day-care centres, specialized nursing homes, palliative care centres and counselling centres. The society should recognize the role of caregivers, who usually solve most of the issues related to providing care for persons with dementia. There is a great need for trained professionals who could recognize, properly treat and provide good quality care to persons with dementia. 

Key words:
aging; Alzheimer disease; dementia; epidemiology; pharmacotherapy; treatment