MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Alzheimerova bolest – čimbenici rizika, dijagnoza i liječenjeAlzheimer’s disease – risk factors, diagnosis and treatment

Nataša Klepac

Alzheimerova bolest najčešći je uzrok demencije, čija se učestalost povećava sa životnom dobi. Zbog starenja populacije Alzheimerova bolest je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji danas javnozdravstveni prioritet. U Republici Hrvatskoj, pretpostavlja se da postoji 80.000 bolesnika, od kojih su dvije trećine žene. Bolest se tipično pojavljuje nakon 60. godine života i započinje smetnjama epizodne memorije koja se očituju zaboravljanjem nedavnih događaja, učestalim postavljanjem istih pitanja i zametanjem stvari. Tijek bolesti je progresivan i tijekom vremena pojavljuje se čitav niz psihijatrijskih i kognitivnih simptoma koji bolesnika i njegovu obitelj sve više ometaju u svakodnevnim aktivnostima. Upravo zbog toga, u uznapredovalim fazama bolesti, bolesnik treba pomoć njegovatelja u svim, pa i najosnovnijim aktivnostima te se zbog zahtjevne njege vrlo često bolesnika smješta u ustanovu. Tako Alzheimerova bolest nije samo bolest pojedinca, već i obitelji i čitavoga društva. Rano prepoznavanje bolesnika s Alzheimerovom bolešću je prioritet u modernoj medicini. Kako bi se pomoglobolesnicima bitno je da se sve društvene strukture, a poglavito zdravstveni djelatnici uključe u borbu protiv te bolesti, uključujući rani početak liječenja.

Ključne riječi:
blagi spoznajni poremećaj; demencija; Alzheimerova bolest; antidementivi; terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia, its incidence increasing with age. Due to aging population, we are now facing an epidemic of these patients, and according to the World Health Organization Alzheimer's disease is a public health priority. In the Republic of Croatia, it is estimated that there are 80,000 patients, two thirds of whom are women. The disease typically occurs after the age of 60 and begins with episodic memory disorders that are manifested by forgetting recent events, frequently asking the same questions, and losing things. The course of the disease is progressive and over time a whole range of psychiatric and cognitive symptoms occur, increasingly interfering with the patient and his family in daily activities. In the advanced stages of the disease, the patient needs the help of a caregiver in all, even the most basic activities, and due to the demanding care, the patient is often placed in an institution. Thus Alzheimer’s disease is not only a disease of the individual, but also of the family and society as a whole. Early recognition of patients with Alzheimer’s disease is a priority of modern medicine today. In order to help these patients, it is very important that all social structures, and especially health professionals, be involved in the fight against this disease, including early onset of a specific therapy.

Key words:
Alzheimer’s disease; antidementia agents; dementia; mild cognitive impairment; therapy