English abstract: Click here.

Algoritam dijagnoze astme u djece

Pristup dijagnosticiranju astme u djece opisan je na temelju pretpostavke da je astma u djece kronična alergijska eozinofilna upala s posljedičnim funkcijskim i kliničkim promjenama koje od djeteta čine bolesnika s potencijalno kroničnim i mjerljivim oštećenjem dišnog sustava i predvidljivim odgovorom na terapiju zasnovanu na smjernicama uporabe lijekova za osnovno i akutno liječenje. Ostala stanja i bolesti, koja se često nazivaju astmom, a trebala bi se tretirati kao „sindrom wheezinga“ pobliže označen atributom dobi djeteta, promatraju se kao diferencijalno dijagnostički entiteti koje valja razlučiti od astme. Postupnik je zamišljen kao niz stuba kojima se dijagnostičar kreće pokušavajući dati dihotomne odgovore (da - ne) i kojim se, hipotetski, može prohodati unutar jednog radnog dana u srednje opremljenoj poliklinici za pedijatrijsku alergologiju i pulmologiju 

Ključne riječi:
astma, dijete, spirometrija, alergološka obrada, metakolinski test


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74