English abstract: Click here.

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom

Opće je prihvaćeno da je moždani udar hitno stanje i da je bez obzira na vrstu moždanog udara i težinu kliničke slike liječenje potrebno započeti što ranije. Stručne rasprave često imaju za temu iznalaženje najboljeg pristupa akutnom bolesniku s moždanim udarom. Iznimno je važno što brže postaviti točnu dijagnozu kako bi se započelo specifično liječenje, stabiliziralo opće stanje i započela rana prevencija mogućih komplikacija koje mogu pogoršati ishod bolesti. Prema rezultatima provedenih randomiziranih studija donesene su preporuke za terapiju akutnog moždanog udara, kao i preporuke za dijagnostičke postupke

Ključne riječi:
dijagnostički postupci i tehnike; moždani udar; liječenje; sekundarna prevencija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 79