MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Alergijski konjunktivitis u eri moderne medicineAllergic conjunctivitis in the era of modern medicine

Danijela Mrazovac Zimak, Dina Lešin Gaćina, Sania Vidas Pauk, Igor Petriček, Nenad Vukojević

Alergijski konjunktivitis jedna je od najčešćih oftalmoloških bolesti s kojima se oftalmolozi susreću u svojoj svakodnevnoj praksi. Smatra se da otprilike trećina svjetske populacije ima neki od oblika alergije, a do 40% bolesnika s alergijom ima pridružene oftalmološke tegobe. U današnje vrijeme dostupan je široki spektar lijekova protiv alergijskoga konjunktivitisa, primjenjivih topično i sustavno. Budući da medijatori upale imaju ključnu ulogu u imunopatogenezi alergijskoga konjunktivitisa, razvoj specifičnih imunoterapijskih i farmakoterapijskih sredstava može poboljšati terapijski indeks i sigurnosni profil liječenja te bolesti. Ako se bolest ne dijagnosticira pravodobno i ne liječi, uvelike smanjuje kvalitetu života, a promjene koje traju dulje vremena mogu dovesti do oštećenja funkcije vida. Zbog toga je bitna dobra suradnja liječnika različitih grana medicine, koji sudjeluju u liječenju bolesnika s alergijskim konjunktivitisom.

Ključne riječi:
alergija; alergijski konjunktivitis; bolest očne površine; perenijalni alergijski konjunktivitis; sezonski alergijski konjunktivitis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Allergic conjunctivitis is one of the most common ophthalmological diseases we encounter in daily practice. It is estimated that approximately one third of the world’s population has some form of allergy and up to 40% of these patients have associated ophthalmic symptoms. Nowadays, a wide range of drugs, applied topically or systemically, is available for allergic conjunctivitis. Since mediators of inflammation play a major role in the immunopathogenesis of allergic conjunctivitis, the development of specific immunotherapeutic and pharmacotherapeutic agents can improve the therapeutic index and safety profile of treatment of this disease. Unless early diagnosed and treated, it greatly reduces the quality of life, and chronic changes can lead to impaired vision function. Therefore, good cooperation between physicians of different medical specialties involved in the treatment of patients with allergic conjunctivitis is highly important.

Key words:
allergy; allergic conjunctivitis; ocular surface disease; perennial allergic conjunctivitis; seasonal allergic conjunctivitis