MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Akutni pankreatitis i trudnoćaAcute pancreatitis and pregnancy

Goran Poropat, Anja Radovan, Tea Štimac, Davor Štimac

Akutni pankreatitis je rijetka pojava u tijeku trudnoće. Uzročni čimbenici podjednaki su kao i u opće populacije sa žučnim kamencima na prvome mjestu prema učestalosti. U većine bolesnica tijek upale je blag s niskom stopom smrtnosti. Dijagnoza se najčešće postavlja na temelju kliničke slike i minimalno trostrukoga porasta serumske koncentracije amilaze i/ili lipaze. Zbog visokoga rizika za štetni učinak ionizirajućega zračenja na fetus, preporučuje se primjena sigurnijih dijagnostičkih metoda poput transabdominalnog i endoskopskog ultrazvuka te magnetske rezonancije. Liječenje se ne razlikuje bitno od liječenja uobičajenih slučajeva akutnoga pankreatitisa, pri čemu konzervativno liječenje parenteralnom nadoknadom tekućine, analgezijom i drugim simptomatskim mjerama čini okosnicu terapijskoga pristupa. U bilijarnom pankreatitisu u trudnoći endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija (ERCP) i laparoskopska kolecistektomija smatraju se potpuno sigurnim metodama, a liječenje uzroka bolesti nužno je zbog visoke učestalosti recidiva. U slučaju akutnoga pankreatitisa uzrokovana hipertrigliceridemijom plazmafereza je važan modalitet liječenja, koji može bitno poboljšati klinički ishod. Osim potencijalnoga štetnog utjecaja na zdravlje majke, akutni pankreatitis povećava rizik za prijevremeni porođaj, spontani pobačaj i intrauterinu smrt fetusa, zbog čega takvo stanje zahtijeva multidisciplinarni pristup liječenju.

Ključne riječi:
akutni pankreatitis; hipertrigliceridemija; pobačaj; prijevremeni porođaj; trudnoća; žučni kamenci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1

Acute pancreatitis is a rare entity during pregnancy. Etiological factors are similar as in general population with bile stones being the commonest. The course of disease is usually mild with a low mortality rate in the majority of patients. Diagnosis is usually established based on clinical features and serum levels of amylase and lipase being increased at least three times over the upper reference limits. Use of non-ionizing diagnostic imaging methods like transabdominal and endoscopic ultrasound, as well as magnetic resonance is recommended during pregnancy. Treatment does not differ significantly from general pancreatitis cases with conservative treatment consisting of fluid replacement, analgesics and other symptomatic measures being the basis of therapeutic approach. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and laparoscopic cholecystectomy are considered safe methods in cases of biliary pancreatitis during pregnancy. Treating the cause of disease is mandatory due to the high risk of disease reoccurrence. In cases of acute pancreatitis induced by hypertriglyceridemia the use of plasmapheresis represents an important treatment modality, which can significantly improve clinical outcomes. In addition to the possible adverse clinical outcomes for the mother, acute pancreatitis increases the risk of premature birth, miscarriage and intrauterine death, which is why this condition requires a multidisciplinary treatment approach.

Key words:
acute pancreatitis; pregnancy; bile stones; hypertriglyceridemia; premature birth; miscarriage