MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement  •  Pregledni članak  •  Dermatologija / Pedijatrija HR ENG

Akutna reaktivnost kože na sunce u djeceAcute skin reactivity to sun in children

Karmela Husar, Aida Pašić

Fotodermatoze su bolesti kože koje nastaju kao rezultat abnormalnog odgovora organizma na ultraljubičasto (UV) zračenje. Posredovane su fotosenzibilizirajućim tvarima, koje mogu biti endogenog ili egzogenog podrijetla. Svjetlošću inducirane kožne erupcije nisu čest problem u pedijatrijskoj dermatologiji. Međutim, to stanje često izaziva zabrinutost i neugodnost kod bolesnog djeteta, ali i roditelja. Stoga zaslužuju pažnju, primarno kako bi se spriječile kasne posljedice djelovanja sunčevog zračenja na kožu

Ključne riječi:
dijete; koža, fotoosjetljivost; sunce

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement

Photodermatoses are skin disorders resulting from abnormal response to ultraviolet (UV) radiation. They are mediated by photosensitizing substances of either endogenous or exogenous origin. Light-induced skin eruption is not a common problem in paediatric dermatology. However, the condition often causes trouble and discomfort to the affected children and their parents. Therefore, these skin disorders deserve our special attention, primarily to avoid the consequences of delayed effects of sun on the skin

Key words:
child; photosensitivity disorders; skin; sun