MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-aNeurobiology of post-traumatic stress disorder

Robert Varda, Vera Folnegović Šmalc, Darko Labura

Zadnjih tridesetak godina provedena su brojna neurobiološka istraživanja koja su pridonijela značajnoj razini razumijevanja nekih precipitirajućih, više nego predisponirajućih čimbenika za razvoj posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Danas je poznato da je u bolesnika oboljelih od PTSP-a promijenjena aktivnost glutamatergičkog, gabaergičkog, noradrenergičkog i serotoninskog sustava, te sustava neuropeptida Y. Promijenjeno je i izlučivanje faktora kortikosteroida (CRF), a promjene su prisutne i u izlučivanju dopamina, opioida i tiroidnih hormona, kao i u radu imunološkog sustava. Zahvaljujući poznavanju neurobioloških čimbenika za razvoj PTSP-a učinjen je značajan napredak i u liječenju, osobito što se tiče normalizacije regulacije izlučivanja serotonina i posljedičnih promjena moždane aktivnosti. Većina studija o neurobiologiji PTSP-a svoje rezultate izvodi iz istraživanja na ljudima, iako postoje i brojne animalne studije iz kojih se također izvode zapaženi znanstveni zaključci. 

Ključne riječi:
PTSP; serotonin; glutamat; GABA; kortizol

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Numerous neurobiological studies conducted in the last 30 years have increased the level of our understanding of factors that are more precipitating than predisposing for the development of post-traumatic stress disorder (PTSD). Changes in the reactivity are observed in the glutamatergic, gabaergic, noradrenergic, neuropeptide Y and serotonergic systems in patients with PTSD, as well as changes in the release of corticotropin-releasing factor (CRF). The changes are even present in the release of dopamine, opioids and thyrotropic hormones and in the function of immunological system. Due to the identification of neurobiological factors playing a role in the development of PTSD, a significant progress has been made in the treatment of the disorder, especially in normalizing the regulation of serotonin secretion and resulting changes in the brain activity. Most neurobioloy studies are conducted on human subjects, but there are also numerous animal studies that contribute to a scientific insight into this frequent disorder. 

Key words:
cortisol; gamma-aminobutyric acid; glutamate; serotonin; stress disorders, post-traumatic