Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a

Autor: Robert Varda, Vera Folnegović Šmalc, Darko Labura
Sažetak:

Zadnjih tridesetak godina provedena su brojna neurobiološka istraživanja koja su pridonijela značajnoj razini razumijevanja nekih precipitirajućih, više nego predisponirajućih čimbenika za razvoj posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Danas je poznato da je u bolesnika oboljelih od PTSP-a promijenjena aktivnost glutamatergičkog, gabaergičkog, noradrenergičkog i serotoninskog sustava, te sustava neuropeptida Y. Promijenjeno je i izlučivanje faktora kortikosteroida (CRF), a promjene su prisutne i u izlučivanju dopamina, opioida i tiroidnih hormona, kao i u radu imunološkog sustava. Zahvaljujući poznavanju neurobioloških čimbenika za razvoj PTSP-a učinjen je značajan napredak i u liječenju, osobito što se tiče normalizacije regulacije izlučivanja serotonina i posljedičnih promjena moždane aktivnosti. Većina studija o neurobiologiji PTSP-a svoje rezultate izvodi iz istraživanja na ljudima, iako postoje i brojne animalne studije iz kojih se također izvode zapaženi znanstveni zaključci. 

Ključne riječi:
PTSP; serotonin; glutamat; GABA; kortizol

OGLAS