MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Osvrt  •  Interna medicina HR ENG

Aktivnosti Hrvatskoga društva za hipertenziju u 2017. godini

Ana Jelaković

U kratkom osvrtu predstavljene su aktivnosti koje provodi Hrvatsko društvo za hipertenziju (HDH) – od primarne prevencije, rada na povećanju ustrajnosti u liječenju, edukacije liječnika, medicinskih sestara i tehničara, uključivanja učenika i studenata, suradnje s ljekarnicima, promicanja Društva u međunarodnim krugovima pa do velikih akademskih međunarodnih istraživačkih projekata. Plan HDH-a je i u idućoj godini nastaviti istim tempom, uz poziv svim zdravstvenim radnicima da češće i dublje promišljaju svakoga hipertoničara, da se priključe društvu te redovito posjećuju njegovu web stranicu.


 

Na izbornoj godišnjoj skupštini u prosincu 2016. godine izabrana je nova uprava Hrvatskoga društva za hipertenziju (HDH): dr. sc. Bojan Jelaković, predsjednik, dr. sc. Mario Laganović, potpredsjednik, dr. sc. Ines Drenjančević, potpredsjednica, dr. sc. Ivan Pećin, blagajnik, te članovi Upravnoga odbora: dr. sc. Maja Baretić – endokrinologija,  dr. sc. Živka Dika – nefrologija, dr. sc. Ines Drenjančević – temeljne znanosti, dr. sc. Mario Ivanuša. – kardiologija, rehabilitacija, dr. sc. Vesna Herceg Čavar – pedijatrija, dr. Josipa Josipović – interna medicina, nefrologija, dr. sc. Verica Kralj – epidemiologija, dr. Ninoslav Leko – nefrologija, dr. sc. Robert Likić – klinička farmakologija, dr. sc. Martina Lovrić Benčić – kardiologija, dr. sc. Lidija Orlić – nefrologija, dijaliza, dr. sc. Draško Pavlović – nefrologija, dr. sc. Ivan Pećin – endokrinologija, dr. Darko Počanić – kardiologija, dr. sc. Ingrid Prkačin – nefrologija, hitna medicina, dr. sc. Ranko Stevanović – javno zdravstvo, epidemiologija, dr. sc. Hrvoje Tiljak – obiteljska medicina, mr. sc. Tajana Željković Vrkić, dr. med. – nefrologija, te dr. sc. Dubravka Mihaljević – nefrologija (kao pridruženi član). Za tajnicu je odabrana dr. Ana Jelaković, koja je tu dužnost obnašala već od ranije. Na sjednici je prof. Jelaković predstavio program rada HDH-a.

Smanjivanje prekomjernog unosa kuhinjske soli

HDH je jedan od ključnih sudionika pokretanja i provođenja Strateškoga plana za smanjivanje prekomjernog HDH je jedan od ključnih sudionika pokretanja i provođenja Strateškoga plana za smanjivanje prekomjernog unosa kuhinjske soli Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Početkom godine pripremljena je informativna i edukativna brošura o štetnostima prekomjernoga unosa kuhinjske soli (autor A. Jelaković),
uz zahvalu tvrtki Krka, koja je velikodušno pomogla.

Nekoliko članova HDH (R. Stevanović, A. Jelaković, I. Pećin, B. Jelaković) članovi su povjerenstva Ministarstva zdravstva za praćenje provedbi Strateškoga plana. B. Jelaković je član povjerenstva Ministarstva poljoprivrede, koje je pripremilo Pravilnik o soli, koji stupa na snagu sljedeće godine, a kojim je određen udio kuhinjske soli u kruhu.

Svjetski dan hipertenzije

Kao i svake godine, obilježen je Svjetski dan hipertenzije javnim akcijama u Osijeku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku i Zagrebu); građanima su mjereni arterijski tlak, šećer i kolesterol u krvi. Osim liječnika, aktivne su bile medicinske sestre, te učenice i učenici srednjih medicinskih škola i studentice i studenti medicine u Osijeku i Zagrebu. Akciji su se ponovo priključile ljekarnice, čija uloga u liječenju hipertenzije
postaje sve veća. Posebno su se istaknule ljekarne Zagrebačke županije. Učinjeno je ukupno 1837 pregleda i mjerenja. Zahvala i tvrtkama Krka i Medikor na pomoći i potpori.

Kongres o hipertenziji i simpozij medicinskih sestara i tehničara

Jedan od ključnih događaja u 2017. godini bio je nacionalni kongres o hipertenziji i simpozij medicinskih sestara i tehničara održan od 30. ožujka do 2. travnja u Poreču. Kongres je održan pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i u suradnji s Europskim društvom za hipertenziju i Društvom za razvitak nefrologije „Prof. dr. Milovan Radonić“. Uključene su bile liječnička i ljekarnička komora, a medijski pokrovitelj bio je „Medix“. Osim stručnjaka iz Hrvatske, sudjelovali su kolege iz Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i  Slovenije. Registrirano je bilo više od 300 sudionika i 60 medicinskih sestara i tehničara. U programu je bilo 35 pozvanih predavanja, 12 usmenih priopćenja, 22 postera za moderirane poster-sekcije, šest praktičnih edukacija, zajednički simpozij s mađarskim, slovenskim i talijanskim društvima te s liječnicima obiteljske medicine. Prikazane su i najavljene nove smjernice za dijagnosticiranje arterijske hipertenzije, a u stankama uz postere prezentirane su aktivnosti HDH. Održana su samo tri sponzorirana simpozija jer je većina vremena posvećena edukaciji i stručnom usavršavanju. Odabrani sažeci objavljeni su u časopisu „Cardiologia Croatia“, uz veliko zalaganje dr. Marija Ivanuše.

Jedan od ključnih događaja u 2017. godini bio je nacionalni kongres o hipertenziji u Poreču, kojem je predsjedao predsjednik HDH-a prof. dr. sc. Bojan Jelaković

Doc. dr. sc. Mario Laganović, dopredsjednik HDH-a i dopredsjednik kongresa, održao je izlaganje o pristupu bolesniku s kroničnom bubrežnom bolesti

Izdvajamo dva okrugla stola. Prvi je bio posvećen desetljeću borbe protiv prekomjernoga unosa kuhinjske soli u Hrvatskoj. U radu okruglog stola sudjelovali su Bojan Jelaković i akademik Željko Reiner kao pokretači te inicijative, Andrea Gross Bošković u ime Hrvatske agencije za hranu, Ranko Stevanović kao predstavnik Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Ines Bertinovec iz PIK Vrbovca, Zvjezdana Horvat Štefulj iz Čakovečkih mlinova, a moderator je bio  Veljko Đorđević. Nakon pregleda svih aktivnosti i postignuća, svoja iskustva prenijele su kolegice iz prehrambene industrije. Ines Bertinovec je objasnila zbog čega se PIK Vrbovec priključio te kako smanjivanjem udjela soli u proizvodima nisu izgubili na kvaliteti niti na prodaji. Zvjezdana Horvat Štefulj je prikazala put Čakovečkih mlinova, koji su prihvatili inicijativu prije donošenja Pravilnika o soli, koji tek stupa na snagu. Vjerujemo da će i ostali čimbenici u prehrambenoj industriji prihvatiti poziv i pokazati kako im je briga o zdravlju potrošača barem jednako važna kao profit.

Na okruglom stolu o ustrajnosti uzimanja lijekova u liječenju hipertoničara sudjelovali su Tihana Govorčinović, Marijana Braš, Ana Strahinja Ratković, Mila Lovrić, Mario Ravić, Ranko Stevanović, Krešimir Đapić i Bojan Jelaković

Na kongresu je održan okrugli stol o aktivnostima za smanjivanje prekomjernoga unosa kuhinjske soli u Hrvatskoj (na slici slijeva: Bojan Jelaković, Željko Reiner, Andrea Gross Bošković, Ranko Stevanović, Ines Bertinovec, Zvjezdana Horvat Štefulj

Na drugom okruglom stolu raspravljalo se o poboljšanju ustrajnosti liječenja hipertenzije, što je ključan element uspjeha. Te aktivnosti podupire tvrtka Pfizer koja je, uz navedeno, omogućila edukacijske boravke mladih kolega iz HDH-a u renomiranim vanjskim ustanovama te im zahvaljujemo na tome. Naime, čak 30% hipertoničara koji dobiju lijek isti nikada ne popiju. Taj problem nije moguće riješiti samo jednom vrstom aktivnosti. Stoga su u radu okrugloga stola sudjelovali u ime ljekarnika Tihana Govorčinović, psihologinje Marijana Braš i Ana Strahinja Ratković, toksikolog Mila Lovrić, Mario Ravić - informatička tehnologija, Ranko Stevanović - javno zdravstvo, Bojan Jelaković - klinička medicina, te Krešimir Đapić, koji je prikazao hrvatsku aplikaciju za „pametne“ mobitele koju HDH razvija u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla. I taj okrugli stol moderirao je Veljko Đorđević. 

Simpozij medicinskih sestara i tehničara bio je vrlo aktivan, održano je 18 predavanja uz četiri radionice. 

Dob i spol kao čimbenici rizika u hipertenziji – međunarodni simpozij

Od 21. do 22. travnja u Dubrovniku je održan međunarodni simpozij „Dob i spol kao čimbenici rizika u hipertenziji“, također pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije za znanost i umjetnost, a HDH ga je organizirao u suradnji s Menarini fondacijom i Europskim društvom za hipertenziju. To je ujedno bio i službeni pretkongresni simpozij 27. europskoga kongresa hipertenzije i kardiovaskularne prevencije. Simpozij je treći po redu pretkongresni simpozij koji HDH organizira te je dokaz ugleda koje društvo uživa u europskim stručnim i znanstvenim krugovima.

Bilo je nazočno više od 150 registriranih sudionika iz čak 18 država, a predavači su redom bili vrhunski hipertenziolozi iz svijeta i Hrvatske. U organizaciji skupa pomogla je tvrtka Berlin Chemie. 

Ljetna škola ESH-a

Mladi kolege tradicionalno sudjeluju u radu Ljetne škole Europskoga društva za hipertenziju, koja je 2017. održana pored Bukurešta, na jezeru Snagov. Polaznici su bili dr. Dajana Katičić i dr. Marko Stupin, a predavač prof. Jelaković.

Simpoziji na Visu i u Rovinju

Na otoku Visu od 22. do 24. rujna održan je tradicionalan simpozij u čast pokojnom prof. Miljenku Marinkoviću, osnivaču i prvom predsjedniku HDH, koji se rodio na tom otoku. Uz zanimljiv i raznovrstan program, dobar dio vremena sudionici su proveli u radionicama naziva Obnova mediteranskoga načina života. Simpozij je pomogla organizirati tvrtka Mylan.

U Rovinju je od 24. do 25. studenoga u organizaciji Europskoga društva za hipertenziju i tvrtke Servier održan veliki ESH simpozij kojem je nazočilo 250 sudionika iz 10 država. To je prvi sastanak koji ESH planira organizirati uz tvrtku Servier, a s ciljem da izmjena znanja i iskustava između kolega raznih država pridonese većoj kontroli i kvaliteti liječenja. Uz nekoliko vrhunskih predavanja održana su dva okrugla stola. Na prvom okruglom stolu sudionici su prikazali što je u pojedinoj državi napravljeno, a hrvatske je rezultate prezentirala Ana Jelaković, a na drugom okruglom stolu, o čimbenicima rizika u pojedinim državama, uime Hrvatske sudjelovala je Živka Dika. Prof. Jelaković održao je predavanje o pristupu mladim osobama s izoliranom sistoličkom hipertenzijom.

Praktične smjernice i istraživački projekti

Objavljivanjem Praktičnih smjernica za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije u časopisima „Medix (supplement ovoga broja – Medix Supplement 1, 2017.) i „Cardiologia Croatica“ zaokružena je uspješna godina. Praktične smjernice prilagođene su hrvatskim uvjetima, a za razliku od ostalih, navedeni su točni postupnici s graničnim vrijednostima i popratnim materijalima. Potrebno je navesti i istraživačke projekte HDH, uz poziv svim zainteresiranima, a posebno mladim kolegama kojima je to prilika da nešto nauče, budu uključeni u međunarodne aktivnosti HDH i sudjeluju na kongresima ili odlaze u ljetne škole. Istraživački projekti su:

  1. MASTER istraživanje – cilj je odrediti obilježja bolesnika s maskirnom liječenom hipertenzijom te pripremiti dijagnostički postupnik i prilagoditi terapijsku shemu. Projekt koordinira dr. Živka Dika
  2. Triple A istraživanje – cilj je odrediti krutost arterija procijenjenu raznim metodama u bolesnika s arterijskom hipertenzijom i metaboličkim sindrom, te u tri godine analizirati prognostičku važnost. Projekt vode dr. Ana Jelaković i dr. Tajana Željković Vrkić
  3. ESH-CHL-SHOT istraživanje – cilj je odrediti ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka i kolesterola nakon inzulta. Projekt koordiniraju i vode dr. Jelena Kos i dr. Sandra Karanović
  4. Registar fibromuskularne displazije (FMD) – projekt vode dr. Ivana Abramović, dr. Živka Dika i dr. Sandra Karanović
  5. ESH – hipertenzivna kriza – cilj projekta je analizirati pristup bolesnicima s hipertenzivnom krizom te razraditi postupnik za zbrinjavanje tih bolesnika na terenu i u zdravstvenim ustanovama. Postupnik je pripremljen i njegova primjenjivost testirana, a u projektu će biti potvrđen na većem uzorku. Projekt koordiniraju dr. Tajana Željković Vrkić i dr. Inga Prkačin
  6. TESLA projekt – utjecaj hrvatske aplikacije (Moj tlak) na suradljivost liječenih hipertoničara. Projekt vode dr. Tajana Željković Vrkić, dr. Ana Jelaković i dr. Krešimir Đapić
  7. Hiperuricemija i arterijska hipertenzija – još nema jasnog stava kada i kako liječiti bolesnike s asimptomatskom hiperuricemijom. U projektu ćemo analizirati učestalost, obilježja i način liječenja hipertoničara s asimptomatskom hiperuricemijom. Projekt koordinira dr. Sandra Karanović. 
 
HDH i u idućoj godini nastavlja istim tempom te pozivamo sve zdravstvene radnike da češće i dublje promišljaju svakoga hipertoničara, da se priključe i redovito posjećuju web stranicu društva. Priložen je i kalendar skupova koje će društvo organizirati u 2018. godini.
 

 
Društvo upućuje zahvalu svim kolegama koji su bili aktivni u provedbi javnih akcija – Osijek: dr. Marko Stupin, dr. Ana Stupin, dr. Hrvoje Roguljić, dr. Iva Jurić, dr. Mario Safer, dr. Dunja Vujčić, dr. Ines Drenjančević, studenti Medicinskoga fakulteta: Luka Kolar, Ema Grba, Ivana Agatić, Ana Srnović, Kristina Steiner, Maja Turjak; Slavonski Brod: dr. Ninoslav Leko, dr. Ante Cvitković, dr. Nikolina Bukal, sr. Marijana Sarić; Split: dr. Josipa Radić; Šibenik: dr. Gordan Babić, dr. Vesna Rožanković Čobanov, dr. Marijana Gulin, sr. Matilda Majer, sr. Snježana Jušić, sr. Snježana Žaja, učenice Srednje medicinske škole: Anita Gverić, Tonka Lokas, Anđela Klisović, Josipa Lučić, Mia Knežević; Zagreb – Merkur: dr. Inga Prkačin, dr. Darko Počanić, sr. Marija Požgaj, studentice medicine: Željkica Jakoplić, Nikolina Berić, Suzana Harin, Marija Zlopaša, Marija Čačić, Diana Culej; Zagreb – Klaićeva: sr. Irena Mršić-Rimac, sr. Narcisa Bačić, sr. Snježana Fusić, dr. Vesna Herceg Čavrak; Zagreb – Rebro: sr. Mirjana Mihalić, sr. Maja Bešić, med. tehničar Ivan Trandler, med. tehničar Antonio Vuković, dr. Lana Gellineo, dr. Tamara Knežević, dr. Krešimir Đapić, Eva Pavić nutricionist; Zagreb – HZJZ: dr. Krunoslav Capak, dr. Verica Kralj, dr. Ranko Stevanović, dr. Igor Srček, Petra Čukelj, mag. psih. Vinka Marinković; Zagreb – Vinogradska: dr. Josipa Josipović, dr. Dajana Katičić, dr. Renata Roksa, dr. Draško Pavlović, sr. Marica Prša, sr. Dijana Žuljević, sr. Marija Bahorek, Matija Bonča, tehničar); Zagreb – centar grada: dr. Ana Jelaković, dr. Sandra Karanović, dr. Ivana Vuković Brinar, dr. Živka Dika; učenice i učenici Srednje medicinske škole Mlinarska: Nikolina Božek, Antonella Brkiš, Robert Crnoja, Ivana Domitrović, Lucia Jagodić, Monika Babić, Danijela Čavara, Ana Marija Dolački, Jana Halužan, Ivona Jeličić, Mario Jaković, Mario Lončarić, Antonia Koblar, Roberta Barišić, Mateo Barišić, Dijana Bartaković, Julijana Brzić, Tanja Čevizović, Kristijan Oršoš, Marko Rusan, Magdalena Šarec, Barbara Žunec, Martina Tomas, nastavnice Jagoda Nikić, Milica Kljak, Ljiljana Broz; studenti Medicinskoga fakulteta: Kristina Stamenković, Ante Vidović, David Zima, Linda Vobner, Deborah Olayinka Bankole, Valentina Bahnik, Mirta Rode, Jelena Durbek, Marija Čačić, Matea Pavić, Maja Milardović, Marija Škrlec, Andreja Šprendić, Klara Šimić, Zvonimir Mlinarić, Lana Omrčen, Lora Pavlinović, Žečkla Jakoplić, Nikolina Benc, Suzana Hariri, Lorena Orešković, Tajana Nakani, Ivana Miholić, Iva Radman, Gregor Eder, Iva Čuljak, Viktor Domislović (koordinator studenata), Krešimir Đapić (koordinator studenata); studentske udruge CPSA, kardiosekcija MEF Zg, EMSA Zagreb, Udruga CroMSIC; ljekarne Zagrebačke županije: mg. pharm. Olgica Velkovska, mg. pharm. Mateja Mršić, mg. pharm. Tea Kuhar, mg. pharm. Marijana Brozović, mg. pharm. Zvjezdana Dobrinčić.