MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Sponzorirani članak  •  Endokrinologija HR ENG

Akromegalija – klinička obilježja, dijagnostika i liječenjeAcromegaly – signs, symptoms, diagnosis and therapy

Hrvoje Popovac

Akromegalija je rijetka bolest uzrokovana hipersekrecijom hormona rasta (GH), a u podlozi je bolesti u gotovo većini slučajeva adenom hipofize. Bolesnici obično imaju tipična klinička obilježja koja upućuju na dijagnozu, a u biokemijskoj se potvrdi primjenjuje određivanje koncentracije inzulinu sličnoga čimbenika rasta (IGF-1), koji je uvijek povišen te izostanak supresije GH-a u oralnome testu opterećenja glukozom (OGTT). Bolesnici s akromegalijom imaju veći mortalitet u odnosu na opću populaciju, stoga je nužno liječiti sve prateće komorbiditete. Transsfenoidalna ablacija adenoma prvi je modalitet liječenja, a u bolesnika koji ne postignu remisiju bolesti, dodatne su opcije medikamentno liječenje analozima somatostatinskih receptora, dopaminskim agonistima, antagonistom receptora hormona rasta te radioterapija adenoma. Multimodalnim liječenjem moguće je postići remisiju bolesti u većine bolesnika. 

Ključne riječi:
akromegalija; hormon rasta; IGF-1; adenom hipofize

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Acromegaly is a rare disorder caused by excess growth hormone (GH) secretion. Most cases of acromegaly are due to a GH-secreting pituitary adenoma. Patients present with typical clinical features that indicate diagnosis. Still, for the purpose of a biochemical confirmation, it is essential to measure insulin-like growth factor (IGF-1), which will always be elevated, as well as confirm the failure of GH suppression through an oral glucose tolerance test (OGTT). Acromegaly is associated with excess mortality compared to the general population thus it is necessary to treat all the accompanying comorbidities. Trans sphenoidal surgery is the primary mode of therapy. If remission is not achieved additional therapies including drug treatments with somatostatin receptor analogues, dopamine agonists, growth hormone receptor antagonists and radiotherapy are prescribed. Most patients can achieve remission with multimodal treatment. 

Key words:
acromegaly; growth hormone; IGF-1; pituitary adenoma