Akromegalija – klinička obilježja, dijagnostika i liječenje

Autor: Hrvoje Popovac
Sažetak:

Akromegalija je rijetka bolest uzrokovana hipersekrecijom hormona rasta (GH), a u podlozi je bolesti u gotovo većini slučajeva adenom hipofize. Bolesnici obično imaju tipična klinička obilježja koja upućuju na dijagnozu, a u biokemijskoj se potvrdi primjenjuje određivanje koncentracije inzulinu sličnoga čimbenika rasta (IGF-1), koji je uvijek povišen te izostanak supresije GH-a u oralnome testu opterećenja glukozom (OGTT). Bolesnici s akromegalijom imaju veći mortalitet u odnosu na opću populaciju, stoga je nužno liječiti sve prateće komorbiditete. Transsfenoidalna ablacija adenoma prvi je modalitet liječenja, a u bolesnika koji ne postignu remisiju bolesti, dodatne su opcije medikamentno liječenje analozima somatostatinskih receptora, dopaminskim agonistima, antagonistom receptora hormona rasta te radioterapija adenoma. Multimodalnim liječenjem moguće je postići remisiju bolesti u većine bolesnika. 

Ključne riječi:
akromegalija; hormon rasta; IGF-1; adenom hipofize

OGLAS