MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

„Aging male“ - posljedice starenja u muškaracaAging male

Ivica Mokos

S obzirom na produljenje očekivanog trajanja života i smanjenje stope fertiliteta širom svijeta, procijenjeno je da će za 25 godina starijih osoba biti 82% više nego danas. Starenjem u muškaraca postupno dolazi do smanjenja vrijednosti serumskog testosterona. Posljedice starenja uključuju smanjenje mišićne i koštane mase, snage, seksualne funkcije, te povećanje masnog tkiva, umora i depresivnog raspoloženja. Prisustvo najmanje tri simptoma (loša jutarnja erekcija, slab libido, erektilna disfunkcija, nemogućnost izvršavanja fizičkih aktivnosti, depresija, umor) u muškarca s ukupnim testosteronom manjim od 11 nmol/L ukazuje na dijagnozu kasno nastalog hipogonadizma. Nadoknada testosterona rezultira poboljšanjem mišićne mase i snage, ali također dovodi do češćih kardiovaskularnih nuspojava. Iako ti rezultati upozoravaju na oprez, oni ne smiju odvraćati od daljnjih istraživanja, u dobro definiranim skupinama starijih muškaraca, o što jasnijoj procjeni korisnosti i rizika nadomjesne terapije testosteronom. 

Ključne riječi:
andropauza; erektilna disfunkcija; hormonska nadomjesna terapija; muškarac; starenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Due to the prolongation of life expectancy and reduction in fertility rate, estimates are that the proportion of the elderly population will increase by 82% within the next 25 years. Men show a gradual decline in average serum testosterone levels as they age. The signs of aging include decreased muscle mass, strength, bone mass and sexual function, and increased body fat, fatigue, and depressed mood. The presence of at least three symptoms (poor morning erection, low sexual desire, erectile dysfunction, inability to perform vigorous activity, depression, and fatigue) in a man with a total testosterone level below 11 nmol/L could be used to define late-onset hypogonadism. Testosterone replacement therapy results in improved muscle mass and strength, but it also has higher rates of cardiovascular adverse effects. Although this finding carries a note of caution, it should not deter investigators from conducting additional studies in well-described groups of older men in order to outline more clearly the benefits and risks of testosterone replacement therapy. 

Key words:
aging; andropause; erectile dysfunction; hormone replacement therapy; male