MEDIX, God. 13 Br. 71
   »

Narudžba broja

Tema broja

Anksiozni poremećaji

Gošća urednica:
doc. dr. Slađana Štrkalj-Ivezić, dr. med.
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb

SADRŽAJ TEME BROJA

56 Dijagnosticiranje anksioznih poremećaja
Sladana Strkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc, Ninoslav Mimica

60 Farmakološke smjernice za liječenje anksioznih poremećaja osim posttraumatskoga stresnog poremećaja
Ninoslav Mimica, Sladana Strkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc

67 Psihoanalitički koncept anksioznosti
Vlasta Rudan

72 Psihoterapija anksioznih poremećaja
Rudolf Gregurek, Marijana Braš

75 Instrumenti u procjeni anksioznosti i anksioznih poremećaja
Maja Bajs, Spiro Janović, Sladana Štrkalj Ivezić, Martina Bajs

79 Biološka osnova anksioznih poremećaja
Lilijana Oruč, Amra Memić, Lejla Kapur, Jasmina Krehić

84 Genetika anksioznih poremećaja
Lilijana Oruč, Lejla Kapur, Amra Memić, Jasmina Krehić

88 Nemedikamentozno liječenje anksioznih poremećaja
Sladana Strkalj Ivezić, Anka Vuković

94 Suportivna grupna terapija opsesivno-kompulzivnog poremećaja
Ivana Jurić, Sladana Strkalj Ivezić

102 Posttraumatski stresni poremećaj
Dragica Kozarić-Kovačić, Zrnka Kovačić, Lea Rukavina

107 Zlostavljanje na poslu - mobing: preporuke za postupanje zdravstvene službe
Elvira Koić, Jadranka Mustajbegović, Sladana Ivezić

98 Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika

 

Ostali sadržaj:

9 UVODNIK

10 NOVOSTI IZ MEDICINE

12 NOVOSTI IZ MOLEKULARNE MEDICINE

14 BIOETIKA

16 INFO / STRUČNA DOGAĐANJA

RAZGOVORI
24 prof dr. sc. Višnja Škerk
Spolno prenosive bolesti su globalni, javnozdravstveni i socioekonomski problem

25 prof. dr. sc. Mario Poljak
Prevencija raka vrata maternice, vulvarnih i vaginalnih prekanceroza i genitalnih bradavica

30 prof. dr. sc. Mihael Skerlev
Genitalne infekcije u muškaraca i cjepivo

32 dr. Alessandra Graziottin
Hormonsko nadomjesno liječenje: prava kombinacija u pravo vrijeme

41 prof. dr. sc. Ivan Đikić
Izazovi suvremene znanosti i medicine

45 dr. sc. Ante Muljačić
Svjetski trendovi u hrvatskoj traumatologiji

48 prof dr. sc. Tanja Frančišković
Posttraumatski stresni poremećaj - nova klasifikacija?

51 prof. dr. sc. Dragica Kozarić-Kovačić
Psihotraumatologija - područje za uvid u druge psihijatrijske poremećaje

TRAJNA IZOBRAZBA LIJEČNIKA
98 Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika

OBITELJSKA MEDICINA
111 Anksiozni bolesnik u obiteljskoj medicini - Balintov pristup
Stanislava StojanoviĆ-Špehar, S. Blažeković-Milaković, S. Kumbrija, S. Šupe, V. Bilic, J. Galić, H. Vuković

INTERNA MEDICINA
115 Zbrinjavanje osteoporoze složenost pristupa i odstupanja u kliničkoj praksi
Dolores Car

MEDICINSKA BIOKEMIJA
122 Smjernice za laboratorijsku dijagnostiku akutnoga koronarnog sindroma
Nada Vrkić

KARDIOLOGIJA
127 Liječenje statinima bolesnika hospitaliziranih zbog ishemijske bolesti srca u Županijskoj bolnici - Opća bolnica Zabok
Ksenija Pešek

NEUROLOGJA
132 Inhibitori Gp IIb/IIIa u akutnom ishemijskom moždanom udaru
Zrinka Ivanuša, Vesna Šerić, Mario Ivanuša

INFEKTOLOGIJA
135 Netifusne salmoneloze
Vladimir Krajinović

ALERGOLOGIJA
138 Alergijske bolesti - uzroci i posljedice
Sanja Popović-Grle

DERMATOVENEROLOGIJA
144 Alergološka dijagnostika u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb
Višnja Milavec-Puretić, Jasna Lipozenčić

OFTALMOLOGIJA
149 Suvremeni pristup dijagnostici i terapiji suhog oka - prvi dio
Igor Petriček, Goranka Petriček

ORTOPEDIJA
152 Modificirana osteomioplastika - metoda izbora kod rekonstrukcije transtibijalnog bataljka
Ognjen Živković, Ante Muljačić, Renata Poljak-Guberina, Tajana Bernt-ZivkoviĆ

STOMATOLOGIJA
155 Fluoridi i karijes
Željko Verzak, Andrea Burazin, Ines Černi, Ivana Čuković-Bagić

157 Suvremeni sustavi nadogradnje avitalnih zuba - estetska i biomehanička učinkovitost
Adnan Catović, Josip Vukšić, Davor Seifert, Lana Bergman-Gasparić

SPONZORIRANE REPORTAŽE
34 36 sati slobode za muškarce koji pate od erektilne disfunkcije

142 Xyzal - jasan pogled na alergije

RECENZIJE
159 Farmakoterapijski priručnik
Psihičke posljedice traume

160 Bilješke o autorima
162 Popis oglašivača
 

 

 

Uvodnik
Otvoren pristup

Slađana Štrkalj-Ivezić 
Puni tekst