MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Osvrt na stručno događanje  •  Endokrinologija HR ENG

81.dani dijabetologa – Organizacija skrbi osoba sa šećernom bolešću u Hrvatskoj

Dario Rahelić, Ana Majić

Tradicionalni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 81. dani dijabetologa, održan je u hotelu Radisson Blu u Splitu. Glavna tema polugodišnjeg okupljanja hrvatskih dijabetologa bila je organizacija skrbi osoba sa šećernom bolešću u Hrvatskoj. Tijekom tri dana simpozija, vodeći hrvatski dijabetolozi predstavili su sudionicima iz zemlje i inozemstva sličnosti i različitosti organizacije skrbi osoba sa šećernom bolešću u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, u županijskim i općim bolnicama, kao i u ordinacijama obiteljske medicine.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129