MEDIX, God. 18 Br. 103  •  Osvrt  •  Endokrinologija HR ENG

71. dani dijabetologa Hrvatske – „Liječenje šećerne bolesti medicinski prilagođenom prehranom“

Slaven Kokić

Na 71. danima dijabetologa, čija je tema bila „Liječenje šećerne bolesti medicinski prilagođenom prehranom“, organizatori su željeli dati kritički osvrt na medicinski prilagođenu prehranu kako bi se svaki njen aspekt sagledao u okvirima medicine temeljene na dokazima. Međutim, dokazi za iznesene radove korišteni su uglavnom iz opservacijskih studija jer su randomizirane kontrolirane studije na tom području izuzetno rijetke. Tijekom skupa iznjedrena je ideja da bi sav trud uložen za prikazivanje medicinski prilagođene prehrane temeljene na dokazima Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma trebalo prikazati u obliku knjige. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 103