MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Osvrt na stručno događanje  •  Neurologija / Psihijatrija HR ENG

56. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli „Mind&Brain“

Vida Demarin, Darko Marčinko, Anton Glasnović

Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli ove je godine u potpunosti rebrandiran, ne samo novim nazivom „Mind&Brain“, već modernom koncepcijom i naglaskom na potrebu interdisciplinarnog pristupa međuodnosu uma i mozga, psihijatrije i neurologije, njihovih sličnosti i razlika. Neuropsihoanaliza, nova disciplina, nastala primjenom neuroznanstvenih metoda prikaza mozga i psihoanalize, na zasadama Freudovih postavki i promišljanja, neke od njih je potvrdila, a neke osporila. Ta i mnoga druga istraživanja bila su sadržaj pulskog kongresa, u skladu s motom Svjetske federacije neurologa: Nema zdravlja bez zdravlja mozga.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122