41. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a

Autor: Mirjana Kolarek Karakaš

Kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika imperativ su kvalitetne zdravstvene zaštite. Stoga je Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i ove godine organiziralo stručni skup. Obrađene su aktualne teme o dječjem zdravlju i zdravom odrastanju. Ukazano je na nedovoljnu pravnu zaštitu primarnih pedijatara te potrebu uvažavanja utjecaja primarnih pedijatara kod donošenja odluka koje se tiču njih i njihovih pacijenata. Primarnih pedijatara je malo, a skrbe o 300.000 djece u Hrvatskoj: djece je sve manje, ali su zahtjevi i izazovi sve veći

OGLAS